Rezultati zaštitnih istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir-Osijek- Svilaj

Otvorenje izložbe: 30. listopada (četvrtak) u 19.00 sati

Organizator izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

Vrijeme trajanja: 30. listopada 2008. - 31. siječnja 2009.

Autor stručne koncepcije: mr. sc. Jacqueline Balen

Tehnička realizacija izložbe: Ivan Troha, Srećko Škrinjarić

Opseg i sadržaj: dvjestotinjak predmeta, panoi, 3D prezentacije

Web adresa: www.amz.hr

Vrsta: arheološka, tematska

Tema: Zbog gradnje mnogih prometnica intenziviraju se zaštitna arheološka iskopavanja, kojima se mogu istražiti velike površine te se tako može doći do iznimno korisnih novih spoznaja o arheološkoj baštini.
Arheološki muzej u Zagrebu od 2006. godine sudjelovao je na zaštitnim arheološkim istraživanjima na trasi autoceste A 5, Beli Manastir - Osijek - Svilaj. Istraživanja su obavljana na šest lokaliteta u okolici Đakova: Pajtenica, Ivandvor, Franjevac, Palanka, Palača i Stara Vodenica te je ukupno istražena površina od 178000 m2.
Autocesta A 5 kao dio europskog prometnog koridora VC proteže se od granice s Republikom Mađarskom do granice s Republikom BiH u dužini od 88,6 km. Dio koridora VC koji prolazi kroz Hrvatsku podijeljen je na pet dionica u sjevernom dijelu: Granica Republike Mađarske - Beli Manastir (5 km); Beli Manastir - Osijek (24,5 km); Osijek - Đakovo (32,5 km); Đakovo - Sredanci (23 km); Sredanci - granica Republike BiH (3,6 km). Na trasi autoceste radove su još izvodili (a neka istraživanja su još u tijeku) i Služba za arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda, Odsjek za arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Institut za arheologiju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Odsjek za arheologiju, Arheološki muzej u Osijeku, Muzej Slavonije, Muzej Brodskog Posavlja te Muzej Đakovštine.
Želja da se dosadašnji rezultati arheoloških istraživanja zorno predoče široj javnosti rezultirala je izložbom Rezultati zaštitnih istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir-Osijek-Svilaj.
Na izložbi je predstavljen samo dio građe, jer je obrada još uvijek u tijeku, uz nastojanje da se osim samih predmeta javnosti predoči i metodologija rada te uvjeti arheologa prilikom izvođenja zaštitnih arheoloških iskopavanja.
Katalog i izložba financirani su sredstvima Gradskog ureda za obrazovanje kulturu i šport, grada Zagreba.

Realizaciju izložbe pomogli su:
Hrvatske autoceste
Zagrebačka pivovara

pozivnica