Stotinu kamenčića izgubljenoga raja Romanička skulptura u muzejima i zbirkama između Save i Drave

Organizator izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

Vrijeme trajanja: 23. listopada - 23. prosinca 2007.

Autor stručne koncepcije: Vladimir P. Goss

Autor likovnog postava: Mario Beusan

Opseg:104 predmeta, izložbeni panoi, crteži, fotografije

Web adresa: www.amz.hr

Vrsta: arheološka, tematska

romanikaTema: Izložbom Stotinu kamenčića izgubljenog raja - Romanička skulptura u muzejima i zbirkama između Save i Drave obuhvaćeno je 106 ulomaka romaničke skulpture s područja između Save i Drave. Približno polovica tog materijala nikad nije izlagana, a veliki dio je u ovoj prigodi prvi put znanstveno obrađen i učinjen dostupnim znanstvenoj i široj javnosti. Razdoblje predromanike i romanike u kontinentalnoj Hrvatskoj je segment hrvatske spomeničke i povijesne baštine koji je sustavno zanemarivan. Otkrića posljednjih desetljeća u Loboru, Medvedgradu, Čazmi, Ivancu, Sv. Ivanu Zelini, itd., uz već poznate, iako nikad u potpunosti proučene, materijale iz Rudine, Glogovnice, Zagreba, Đakova i drugdje, jasno pokazuju da hrvatski dio Panonije nije u vremenu između 9. i 13. stoljeća zaostajao za ostalim područjima karpatskoga bazena. Rad na projektu MZOŠ-a "Romanika u međuriječju Save i Drave i Europska kultura", koji provodi tim mladih znanstvenika pod vodstvom profesora Vladimira P. Gossa s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci, daje naslutiti da se na tom području može računati s više od 500 lokaliteta iz navedenog razdoblja. Ova izložba pomoći će zaviriti iza zastora prošlosti te se nadamo se da ćemo njome potaknuti sustavni rad na daljem otkrivanju, obradi i očuvanju jednog velikog zaboravljenog kulturnog pejzaža, kulturne ekologije koja se može još posve dobro očitati i koju treba očuvati za buduća pokoljenja. Izložbom su obuhvaćeni predmeti iz muzeja i zbirki u Zagrebu, Sv. Ivanu Zelini, Ivancu, Vinici, Varaždinu, Križevcima, Koprivnici, Bjelovaru, Čazmi, Novoj Gradiški, Požegi, Velikoj, Našicama, Osijeku, Vinkovcima i Iloku, čime je ujedno znakovito podignuta razina suradnje i sinergije među muzejskim i srodnim ustanovama u spomenutom međuriječju.

Korisnici: sve kategorije posjetitelja