Pueritia - Primaria humanitatis aetas Djetinjstvo - najranije razdoblje u čovjekovu životu

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu

Vrijeme trajanja: 20. ožujka - 22. travnja 2007.

Autor stručne koncepcije: Anna Maria Reggiani i Lucilla de Lachenal

Autor likovnog postava: Giuseppe Berucci

Opseg:10 + 4 spomenika, dvadesetak panoa s ilustrativnim i tekstualnim sadržajem

Web adresa: www.amz.hr; www.iiczagabria.esteri.it

Vrsta: arheološka, tematska

Tema: Izložba koja, na putu po odabranim europskim metropolama, u Arheološki muzej u Zagrebu stiže iz budimpeštanskog Narodnog muzeja, u glavni grad Hrvatske donosi nekoliko vrhunskih djela antičke, poglavito rimske, figuralne plastike, većinom kamenih skulptura, a manjim dijelom i terakotnih portreta. Koncipirana i financijski potpomognuta od Direkcije za arheološka dobra Ministarstva kulturnih dobara i aktivnosti Republike Italije izložba sadrži dragocjene skulpture iz rimskog razdoblja koje potječu iz niza arheoloških muzeja i zbirki s čitavog područja Italije. Ona pokazuje način na koji je u antičko doba prikazivano djetinjstvo, putem itinerarija što ga čine pojedini znakoviti primjeri ikonografije najranijeg razdoblja u čovjekovu životu, sa svojim fizičkim i duhovnim osobinama. Premda je opsegom razmjerno skromna - izloženo je, naime, deset različitih skulptura te niz panoa s odgovarajućim, tematski primjerenim ilustracijama - vrsnoćom izloženih djela ta izložba ipak zaslužuje osobitu pozornost, zorno pokazujući visoku razinu umjetničkog oblikovanja i sjajne domete rimske skulpture dosegnute u pojedinim razdobljima u različitim područjima Italije. Takvima primjerice možemo smatrati kip plešućeg satira, zatim statuu erota koji navlači scensku masku, kao i prikaz mladića u togi koji se može pripisati mladom Neronu, ali i druge primjerke rimske figuralne plastike zastupljene na izložbi. Neka od izloženih djela vrlo su dobro poznata i antologijski su primjerci rimske figuralne plastike. Mogli bismo također zaključiti da izložba, na neki način, prati život i odrastanje kroz različite faze, od rođenja pa do najranijeg djetinjstva i naposljetku do zrele dobi. Uz izložbu je za ovu prigodu izloženo nekoliko primjeraka relevantne kamene plastike iz fundusa zagrebačkog Arheološkog muzeja koji se sadržajno i kvalitetom mogu usporediti s izlošcima pristiglim iz talijanskih muzejskih institucija. "Poput svake uređene zajednice i u rimskoj državi ljudski život prvobitno je bo podjeljen po fazama; za muškarce u obzir se uzimao radni vijek ili vojnička karijera, dok je za žene istu funkciju imalo reproduktivno razdoblje. Muškarci su u takvoj podjeli bili razvrstani na dječake, odrasle i starce, a žene na djevice, majke i starice. Ustrojstvo koje je uspostavio Servije Tulije životnoj dobi davalo je veliko značenje; svaka od pet klasa prema njegovu se uređenju sastojala od centurija, ljudi od 17-45 godina starosti (Iuniores), od kojih su bile sastavljene borbene trupe. Dječaci (Pueri) u tom su slučaju bili samo oni koji još nisu navršili 17 godina života. Od tri životne dobi, Djetinjstva, Mladosti i Starosti (Pueritia, Iuventa, Senectus) najvažnijom je smatrana mladost. Krajem Republike Varon je životnu dob dijelio na pet faza: djetinjstvo, od rođenja do 15 godine (Pueritia); ranu mladost, od 15-30 godine (Adulescentia), zatim mladost, od 30-45 godine (Iuventa) te zrelo doba, od 45-60 godine (aetas seniorum). Za označavanje dječaka na latinskom jeziku koriste se dvije riječi, puer i infans. Riječ puer je indoeuropskog korijena i prvobitno je označavala posve mlado stvorenje, bilo čovjeka, bilo životinje, a od 2. st. pr. Kr. ta riječ nije razlikovala dječake od djevojčica. Riječ infans potječe od participa prezenta arhaičnoga glagola fari, što znači "govoriti", a s negativnim prefiksom in označava "onoga koji još ne govori"." (Citat je kratki izvadak iz teksta što ga je napisala Anna Maria Reggiani).

Korisnici: sve kategorije posjetitelja