Od svetišta Mitre do crkve sv. Mihovila

Rezultati istraživanja u Prološcu Donjem - Postranju

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu i Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split

Mjesto održavanja i prostor: Zagreb, Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

Vrijeme: 15. veljače - 14. travnja 2007.

Autor stručne koncepcije: Ljubomir Gudelj

Autor likovnog postava: Marko Rogošić

Opseg: predmeti, fotografije, crteži, planovi

Vrsta: arheološka, studijska, pokretna

Od svetišta Mitre do crkve sv. Mihovila Izložba Od svetišta Mitre do crkve sv. Mihovila predstavlja rezultate arheoloških istraživanja na mjesnom groblju Prološca Donjeg kod Imotskog. Ona zorno svjedoči o domilenijskom kontinuitetu ljudskih aktivnosti na položaju gdje su otkriveni ostaci antičke arhitekture, objekata ranokršćanskog sakralno-sepulkralnog kompleksa i ranosrednjovjekovne crkve, te prikupljena vrijedna zbirka kamenih, keramičkih, staklenih i metalnih nalaza. Među njima ističu se rimske nadgrobne stele, ulomci ranokršćanskog i predromaničkog crkvenog namještaja, kasnosrednjovjekovni stećci i križine, novovjekovni kameni ulomci preostali nakon rušenja stare crkve sv. Mihovila, kao i primjerci antičkog, kasnoantičkog, srednjovjekovnog i novovjekovnog nakita, metalnih alatki, fragmenti staklenog i keramičkog posuđa, te rimskog, bizantskog, turskog, venecijanskog i austrougarskog novca. Najznačajniji pokretni spomenik s lokaliteta je dvostrana mitraička ikona s prikazom Tauroktonije na reversu i Gozbe na reversu, te posvetnim natpisom.

Rezultati istraživanja također su predočeni panoima s prikazom arheološke karte gornjeg dijela Imotsko-bekijskog polja, arhitektonskim planovima pojedinih faza, te animiranom slikovnom prezentacijom područja Prološca, iznimo bogate prirodne i kulturne baštine.

Povijest lokaliteta i spomenici detaljno su obrađeni u monografiji Od svetišta Mitre do crkve sv. Mihovila, a izložbu prati i prigodni katalog istog naslova.