2000 Godina Andautonije

Od rimskog grada do Arheološkog parka

Organizator izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu

Mjesto održavanja: Zagreb, Arheološki muzej u Zagrebu

Vrijeme trajanja: 18. svibnja - 14. listopada 2007.

Autor stručne koncepcije: Dorica Nemeth Ehrlich, Dora Kušan Špalj

Autor likovnog postava: Nikolina Jelavić Mitrović

Opseg:320 predmeta, 50 tekstualnih i foto panoa, 40 fotografija, crteži, nacrti, kompjuterske rekunstrukcije

Web adresa: www.amz.hr; www.andautonia.com

Vrsta: arheološka, tematska

Tema:

Izložbom 2000 GODINA ANDAUTONIJE - Od rimskog grada do Arheološkog parka, obilježava se 2000 godina od prve urbanizacije današnjeg zagrebačkog prostora te se predstavljaju rezultati dugogodišnjih arheoloških istraživanja u Ščitarjevu koji su rezultirali muzeološkom prezentacijom rimskog grada koji je na taj način i nakon 2000 godina prisutan u prostoru i vremenu. Originalni predmeti nađeni u Ščitarjevu, prikazat će se u kontekstu nalaza i s objašnjenjem njihove upotrebe, dok će se projekcijama i kompjuterskim rekonstrukcijama predstaviti rimska arhitektura.
Na izložbi će biti prikazan i projekt daljnjeg razvoja Arheološkog parka kao Ekomuzeja ščitarjevačke Posavine, a uz izložbu će biti organizirana i prigodna prodaja suvenira izrađenih u okviru projekta vizualnog identiteta Arheološkog parka.
Svake subote (do 1. srpnja 2007.), uz izložbu će se održavati prigodne radionice, a svake nedjelje, tijekom trajanja izložbe, bit će besplatan ulaz u Arheološki park u Ščitarjevu.
Tijekom 2 dana (petak, 18. svibnja, od 12.00 do 19.00 sati i subota, 19. svibnja, od 18.00 do 22.00 sata) u prostoru Arheološkog muzeja u Zagrebu održat će se program Dana Andautonije, gdje će posjetioci moći probati rimsku hranu, igrati rimske igre, a uz samu izložbu kroz niz radionica bit će predstavljeni i različiti obrti u rimskom gradu (izrada keramike, uljanica i dr.)

Korisnici: sve kategorije posjetitelja