Trgovina i razmjena u pretpovijesti

Mjesto: Zagreb, Arheološki muzej, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

Vrijeme: 21.12. 2006. - 15. 3. 2007.

Vrsta: arheološka

Autor: Sanjin Mihelić

Prostorna koncepcija i likovno oblikovanje: Robert Vazdar

Likovno oblikovanje i grafička priprema panoa: Srećko Škrinjarić

Opseg: 550 predmeta, tekstualni panoi, crteži, fotografije

Popratna publikacija: 168 stranica u boji, grupa autora

Trgovina i razmjena u pretpovijesti Izložba je koncipirana kao tematski jedinstvena cjelina koja obrađuje problematiku pretpovijesne trgovine i razmjene, od najranijih razdoblja čovjekovog razvoja sve do kontakata posljednjih pretpovijesnih zajednica s razvijenim povijesnim civilizacijama antičkog vremena. Uz analizu fenomena trgovine i razmjene kroz pojedina razdoblja, izložba nudi i razradu pojedinih njihovih aspekata od važnosti za potpunije sagledavanje i razumijevanje obrađivane tematike. Upoznaju se tako trgovački putevi i prijevozna sredstva, agenti trgovine i razmjene, sirovine korištene u proizvodnji, da spomenemo tek neke od predstavljenih elemenata.

Postav izložbe realiziran je na suvremen način, uz korištenje računalne, video i audio tehnologije te s naglaskom na slikovnu prezentaciju. Izložba je koncipirana kao dinamično predstavljanje koncepata i fenomena koji karakteriziraju pretpovijesnu trgovinu i razmjenu, uz izbjegavanje statičnih modela izlaganja.

Izlošci se sastoje od predmeta koji su predstavljali razmjenjivane objekte, a uz Arheološki muzej u Zagrebu, građu za izložbu osigurale su sljedeće institucije: Arheološki muzej Istre, Gradski muzej Vinkovci, Hrvatski prirodoslovni muzej, Magyar Nemzeti Muzeum, Muzej Cetinske krajine, Muzej hvarske baštine, Muzej Slavonije Osijek, Muzej Turopolja, Muzej Vojvodine, Odjel za podvodnu arheologiju Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU. Uz izložbu je predstavljena i publikacija s istim nazivom, u čijem je sastavljanju sudjelovalo ukupno 20 autora, eminentnih stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva, od kojih je svaki u svom prilogu obradio jedno od tematskih poglavlja.