Pretpovijesni jantar i staklo iz Prozora u Lici i Novog Mesta u Dolenjskoj

Organizator izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu

Autori: Lidija Bakarić, Borut Križ, Marin Šoufek

Oblikovanje izložbe: Mario Beusan

Izložba je otvorena od 31.1. do 30.4.2006.

Izložbom Pretpovijesni jantar i staklo iz Prozora u Lici i Novog Mesta u Dolenjskoj željelo se pokazati sličnosti i različitosti dvaju različitih geografskih prostora u vremenu posljednjega tisućljeća pr. Kr.. Najznačajnije i najviše naseljeno razdoblje, izložbom obuhvaćenog teritorija i materijala, je vrijeme starijega željeznoga doba.

jantarŠire područje Like u to doba naseljeno je Japodima, a Dolenjska moćnom grupom stanovnika nama nepoznata imena. Obje grupe su međusobno graničile samo u manjem dijelu, uz rijeku Kupu, dok su im prirodne datosti različite. U Lici prevladava krševiti teren uz nekoliko vrela i rijeka s Likom i Gackom, dok u Dolenjskoj i Beloj krajini, koja kulturološki pripada dolenjskoj grupi, prevladava za poljoprivredu pogodnije tlo uz Krku, Savu i Kupu. Obje skupine njeguju sličnosti u načinu stanovanja, dok u načinu pokapanja, uz sličnosti, postoje i različitosti.