Makedonske bronce

Izložba se u Arheološkom muzeju u Zagrebu otvara 18.5. u 19 sati u povodu obilježavaja Međunarodnog dana Muzeja. Autori izložbe su Zlatko Videski i Strahil Temov iz Muzeja Makedonije.

Makedonske bronce Najznačajniji dio željeznodobne zbirke iz Muzeja Makedonije predstavlja grupa nalaza nazvana "Makedonske Bronce". Ideja predstavljanja ovih nalaza u obliku izložbe rodila se iz razloga što do sada nisu nikad predstavljeni u cjelini, već djelomično u okviru pojedinih izložaba koje su se odnosile općenito na pretpovijest u R. Makedoniji.

Izložba "Makedonske Bronce" sadrži preko 400 predmeta koji su predstavljeni u okviru 305 kataloških jedinica. Predmeti su klasificirani prema njihovim stilskim i tipološkim karakteristikama u nakit za ruke, prsa i glavu, pojasne garniture, veliku skupinu privjesaka, a kao posebna grupa izdvajaju se tzv. "Pejonske Bronce" koje predstavljaju kultne predmete od bronce vezane uz religiju i vjerovanje njihovih nositelja. Predstavljene su i tri rekonstrukcije željeznodobnih ukopa, prema njihovom izvornom izgledu prilikom iskopavanja.

Izložba "Makedonske Bronce" ujedno je i pokazatelj istraživačkog djelovanja Muzeja u posljednjih 30-ak godina. U tom vremenskom okviru sustavno su istraženi brojni lokaliteti, od kojih najznačajnije mjesto zauzimaju velike nekropole donjeg Povardarja kao što su Suva Reka i Milci kod Gevgelije, Dedeli kod Valandova i Lisičin Dol u selu Marvinci kod Valandova, na kojima je istraženo 400 ukopa. Ova istraživanja postala su glavni primjeri brojnih stranih i domaćih istraživača u njihovom proučavanju željeznog doba na širem geografskom prostoru.

Veći dio predmeta na izložbi je po prvi put prezentiran, te tako dan na uvid stručnoj i široj javnosti. Cilj ove izložbe je prezentiranje najatraktivnijeg arheološkog materijala iz zbirke "Makedonske Bronce" Muzeja Makedonije. Isto tako, katalog izložbe trebao bi poslužiti kao pomoć pri rasvjetljavanju određenih problema vezanih uz željezno doba u R. Makedoniji, kako u kulturnom tako i u povijesnom smislu.