Numini hippi fluvii

Organizatori izložbe su Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu i Arheološki muzej u Zagrebu, u suradnji s Muzejom Cetinske krajine iz Sinja.

Autor izložbe je ravnatelj splitskog Muzeja Ante Milošević.

Izložba je otvorena od 15. prosinca 2004.

Numini hippi fluvii Novija istraživanja korita Cetine iznjela su na vidljevo obilje zanimljive arheološke građe iz različitih razdoblja. Najvećim dijelom riječ je o predmetima iz pretpovijesnog doba, poglavito iz metalnih razdoblja, iz vremena kad su ta područja naseljavali ilirski Delmati. Osobito su brojni nalazi iz kasnog brončanog vremena, ali i iz starijeg i mlađeg željeznog doba. Riječ je, između ostalog, o brončanim te željeznim mačevima, zatim noževima, kopljima i sjekirama, dijelovima štita, ulomcima grčko-ilirskih kaciga i nazuvaka za noge (knemide), keramičkim ulomcima, kao i o različitim vrstama nakita - ogrlicama, brončanim sponama (fibulama) i sl. Od nalaza iz antičkog doba ističu se primjerci željeznog oruđa i oružja, zatim novca, brončanih posuda, natpisa, keramičkih predmeta i dr., a od srednjovjekovnih nalaza treba istaknuti različite vrste željeznog oružja, poglavito sjekira, kopalja, mačeva i noževa, ali i raznolike keramičke ulomke. Većina svih navedenih nalaza bila je grupirana na lokacijama Veliki i Mali Drinić, uzvodno od današnjeg triljskog mosta.