Povremene izložbe

Stipan Kujundžić: Orijentalna glazbala

Plakat AMZ Orijentalna Glazbala Web

„Izložba obuhvaća rezultate višegodišnjih istraživanja daleke i blisko istočnjačke narodne glazbene baštine i gudalačkih instrumenata, jednako kao i takvih glazbala u regiji. Unutar ovog velikog područja, odnosno brojnih pripadnih glazbenih instrumenata, autor je odabrao 14 glazbala. Njihova se pripadnost veže uz sljedeća područja: Hrvatsko Dinarski areal, Bosna i Hercegovina, Albanija, Srbija, Bugarska, Turska, Perzija, Irak, Azerbejdžan, Armenija, Gruzija, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afganistan, Pakistan, Indija, Kašmir, Kina i Japan. Stipan Kujundžić je oblikovao tih 14 odabranih orijentalnih glazbala prema izvornim uzorcima, ali u vlastitoj umjetničkoj interpretaciji njihove forme. Usmjerio se je na proučavanje i svladavanje gradbene tehnike odabranih instrumenata te, prije svega, na kiparsko promišljanje njihovog oblikovanja. Nakon pomnog studiranja i prenošenja tradicijske sheme, on primjenjuje posvemašnju redukciju uobičajenih tradicijskih rezbarenih i drugih uresa. Umjesto toga, on koristi na svakom glazbalu veći broj raznolikih vrsta drveta. Tim postupkom on dobiva njihova različita strukturalna i koloristička svojstva te ostvaruje jednu novu, vrlo zanimljivu geometriju unutar cjeline. Ona se temelji na ideji obilježavanja pojedinih konstrukcijskih elemenata glazbala uporabom različitih vrsta drveta. To je provedeno na iznimno suptilan način, što u konačnici rezultira pojavom vrlo elegantnih objekata skulpturalnih karakteristika. Nedvojbeno je riječ o nadahnutim kiparskim zahvatima, pri čemu je u potpunosti sačuvana temeljna funkcija glazbala, a to je da se na njima može svirati.“ (Mario Beusan, iz uvodnog teksta za izložbu)

Sam autor, akademski kipar Stipan Kujundžić kaže: „Glazba je u mojem životu jednako važna kao i kiparstvo. Oduvijek sam bio okružen glazbom i glazbalima. Od malena sviram na nekoliko instrumenata. Imotske gusle su moja opsesija, pa sam već odavna svladao tehniku građenja tog instrumenta. Isprva su to bile replike izvornog instrumenta, a potom sam se na nagovor profesora Beusana usmjerio prema preoblikovanju s ciljem spajanja kiparskog i glazbenog umijeća. Iako je bavljenje time bilo periferno, obzirom na moju temeljnu profesionalnu kiparsku usmjerenost, uvijek je u meni pobuđivalo veliku radost i znatiželju.“

Organizator: ULUPUH
Partner: Arheološki muzej u Zagrebu

Izložba je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba.

Dječak iz Lapeda i druge priče iz pripećka Lagar Velho

Lapedo B1 Final

Prošlo je točno dvadeset godina otkada je u blizini grada Leirie otkriven kostur četverogodišnjeg dječaka kojeg su pažljivo sahranili njegovi bližnji prije 29.000 godina. Detaljnom analizom kostura otkriveno je da pokazuje anatomske karakteristike modernih ljudi, ali i neandertalaca. Vijest je ubrzo odjeknula u javnosti, a sam Dječak postao je nacionalni simbol. Izložba Dječak iz Lapeda i druge priče iz pripećka Lagar Velho kroz fotografije i audio-vizualni materijal donosi prikaz njegovog otkrića te povijest ovog važnog nalazišta. Izložba je otvorena do 24. veljače 2019. godine., a istu obogaćuju rekonstrukcije ukopa te imaginarni portreti članova Dječakove obitelji, radovi studenata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Izložba je dio izložbenog projekta Dvije prapovijesne riznice Portugala koji prezentira dva važna svjetska nalazišta, ukop četverogodišnjeg djeteta u pripećku Lagar Velho i gornjopaleolitičku umjetnost doline rijeke Côe.

Impresum izložbe:
Autori izložbe: Ana Cristina Araújo i Ana Maria Costa  (Archaeosciences Laboratory LARC|DGPC); Vânia Carvalho (Leiria Museum), Bruno Navarro, Thierry Aubry, Dalila Correia (Fundação Côa Parque)

Autori likovnog postava: Ana Cristina Araújo and Ana Maria Costa  (Archaeosciences Laboratory LARC|DGPC); Vânia Carvalho (Leiria Museum), Bruno Navarro, Thierry Aubry i Dalila Correia (Fundação Côa Parque); Nina Gostinski i Sunčica Nagradić Habus (Arheološki muzej u Zagrebu)

Oblikovanje i grafička priprema izložbenih panoa i plakata izložbe: Nedjeljko Špoljar (Sensus Design Factory)

Likovne rekonstrukcije: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Suorganizatori izložbe: Općina i Muzej Leiria  (Portugal),  Laboratorij arheoloških znanosti Generalne uprave za kulturnu baštinu(LARC|DGPC; Portugal) i Fondacija Côa park (Portugal)

Tehnička realizacija postava: tehnička služba AMZ-a

Marketing i odnosi s javnošću: Davorka Maračić

__________

Dolina Côe - Trideset tisuća godina pejzažne umjetnosti

Coa B1 Final

Dolina rijeke Côe jedno je od najznačajnijih nalazišta gornjopaleolitičke umjetnosti. Duž toka rijeke, na stijenama obronaka koje je okružuju nalazi se više od tisuću urezanih prikaza životinja, ljudi i apstraktnih simbola. Cijelo područje već se dvadeset godina nalazi na UNESCO-voj listi Svjetske baštine. Neke od najljepših i najživopisnijih prikaza pogledajte na izložbi Dolina Côe - Trideset tisuća godina pejzažne umjetnosti otvorenoj do 10. veljače 2019. godine. Za što vjerodostojniji dojam pobrinuli su se studenti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu čiju rekonstrukciju prikaza na stijenama možete pogledati u sklopu izložbe.

Izložba je dio izložbenog projekta Dvije prapovijesne riznice Portugala koji prezentira dva važna svjetska nalazišta, ukop četverogodišnjeg djeteta u pripećku Lagar Velho i gornjopaleolitičku umjetnost doline rijeke Côe.

Impresum izložbe:
Autori izložbe: Ana Cristina Araújo i Ana Maria Costa  (Archaeosciences Laboratory LARC|DGPC); Vânia Carvalho (Leiria Museum), Bruno Navarro, Thierry Aubry, Dalila Correia (Fundação Côa Parque)

Autori likovnog postava: Ana Cristina Araújo and Ana Maria Costa  (Archaeosciences        Laboratory LARC|DGPC); Vânia Carvalho (Leiria Museum), Bruno Navarro, Thierry Aubry,    i Dalila Correia (Fundação Côa Parque); Nina Gostinski i Sunčica Nagradić Habus (Arheološki muzej u Zagrebu)

Oblikovanje i grafička priprema izložbenih panoa i plakata izložbe: Nedjeljko Špoljar (Sensus Design Factory)

Likovne rekonstrukcije: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Suorganizatori izložbe: Općina i Muzej Leiria  (Portugal),  Laboratorij arheoloških znanosti Generalne uprave za kulturnu baštinu(LARC|DGPC; Portugal) i Fondacija Côa park (Portugal)

Tehnička realizacija postava: tehnička služba AMZ-a

Marketing i odnosi s javnošću: Davorka Maračić

__________

Bektinci - Bentež, naselje iz eneolitika, ranoga i kasnoga srednjeg vijeka

Plakat Beketinci Bentez AMZ Web

Kao dio izložbenog projekta Povratak u prošlost – bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj, zagrebačkoj publici predstavljamo gostujuću izložbu Beketinci – Bentež, naselja iz eneolitika, ranoga i kasnoga srednjeg vijeka iz Arheološkog muzeja Osijek.

Na nalazištu Beketinci-Bentež istraženi su ostaci triju naselja: prapovijesnog naselja lasinjske kulture datiranog oko 4000 g. prije Krista, rano srednjovjekovnog naselja datiranog od 9. do 11. stoljeća i kasnosrednjovjekovnog naselja datiranog od 14. do početka 16. stoljeća.

Prema provedenim arheološkim istraživanjima u prapovijesnom naselju lasinjske kulture vidljiva je podjela na zapadni dio na kojem su pronađeni isključivo objekti radnog karaktera koji govore o obrtničkim aktivnostima i istočni dio na kojem su pronađeni stambeni objekti, nadzemne kuće i zemunice. Na izložbi su prikazane rekonstrukcije lasinjskih stambenih objekata koje nam ukazuju na njihov mogući izgled, tlocrt i unutrašnju podjelu prostorija. Jedan od pronađenih stambenih objekata ukupne površine od čak 360 kvadratnih metara za sada je najveća poznata eneolitička kuća na ovim prostorima.

Od pokretnih nalaza dominiraju keramički, kao što su gruba i fina keramika, posuđe, žlice, tavice, pršljenovi, zatim keramički model sjekire, utezi za tkalački stan. Pronađena je i sjekira s rupom za nasad drvene drške i raznovrsna litika.

Ranosrednjovjekovno naselje dokumentirano je nalazom triju jama s keramičkim nalazima. Uglavnom su to kuhinjski lonci različite fakture i oblika. Ovo je važan nalaz zbog novog prinosa spoznajama o razdoblju od 9. do 11. stoljeća kod nas, koje je izuzetno malo istraženo.

Kasnosrednjovjekovno naselje ističe se otkrićem čak 35 kuća, što je najveći broj istraženih objekata u srednjovjekovnim naseljima u Slavoniji. Uz kuće su pronađeni i raznovrsni gospodarski i radionički kompleksi, jame za čuvanje hrane i bunari. Ovi objekti ukazuju na razvijene zanatske vještine u naselju ali i na način života i privređivanja ovih zajednica, a idealnom rekonstrukcijom objekata stječe se uvid u njihov moguć izgled. Iz njihova položaja može se iščitati i planska namjena prostora, što je dokaz prvog urbanizma u ruralnim naseljima od 14. do 16. stoljeća na ovom prostoru. Među prezentiranom građom, ističe se poseban i jedinstven nalaz dijela pečata pape Grgura XI. i figura janjeta (Agnus Dei) od kamena, što je prva nađena kamena profilacija u srednjovjekovnom naselju.

Impressum izložbe:
Autori postava: Zvonko Bojčić i Dragana Rajković
Autori tekstova izložbe: Kornelija Minichreiter, Zorko Marković, Zvonko Bojčić, Dragana Rajković
Fotografije nalazišta: Želimir Brnić, Kornelija Minichreiter, Josip Sudić
Fotografije nalaza: Miljenko Gregl
Crteži: Arheoplan d.o.o. (Nela Kovačević, Katarina Botić, Miljenka Galić, Miljenko Gregl, Krešimir Rončević
Rekonstrukcija naselja u 3D projekciji: Marin Mađerić
Dizajn izložbe i grafičko oblikovanje: Foto-art Osijek

__________

Izložba

MAGISTER GIOTTO B1 B

Talijanski institut za kulturu i Arheološki muzej u Zagrebu predstavljaju impresivnu izložbu MAGISTER GIOTTO - KAPELA SCROVEGNI u produkciji talijanske tvrtke Cose Belle d'Italia Media Entertainment od 7. studenoga 2018. do 15. siječnja 2019. godine u Galeriji AMZ, Pavla Hatza 6.

Izložba je posvećena jednom od ključnih protagonista talijanske povijesti umjetnosti Giottu di Bondoneu (1267 - 1337) i posjetiteljima donosi jedno od najvećih remek djela umjetnika Giotta, Kapelu Scrovegni u Padovi, koja je oslikana fresco tehnikom između 1303. i 1305.

Izložba u maniri najbolje talijanske filmografije prenosi iskustvo sadržaja putem glazbene drame koristeći najnaprednije tehnologije, kombinirajući sugestivne prikaze, originalnu glazbu džezista Paola Fresua te naraciju na hrvatskom jeziku za koju je glas dao glumac Ozren Grabarić, omogućujući posjetitelju vrhunsko kulturno-umjetničko putovanje i otkrivanje tajanstvenih značenja Giottovih djela. Putem multimedijalne izložbe posjetitelj uranja u doživljaj veličanstvenog ciklusa freski koje je stvorio veliki talijanski umjetnik Giotto s članovima svoje radionice između 1303. i 1305. godine u kapeli Scrovegni u Padovi. Uz hrvatski, izložba je dostupna i na talijanskom (glumac Luca Zingaretti) i na engleskom jeziku.

Izložba je konceptualno podijeljena u dva dijela. Prvi dio izložbe obrađuje umjetnički i teološki sadržaj freski u uzbudljivoj i teatrološkoj instalaciji, dok drugi dio baca svjetlo na korištene slikarske tehnike i povijesno razdoblje kroz kratki film snimljen u potpunosti unutar Kapele Scrovegni.

Kapela Scrovegni jedno je od najvećih remek djela zapadne umjetnosti. Njena priča počinje 6. veljače 1300. godine kada je Enrico Scrovegni, bogati bankar iz Padove, kupio područje na kojemu je nekada stajala antička rimska arena. Na tom mjestu dao je izgraditi raskošnu palaču s pripadajućom kapelom. Enrico je angažirao tada 35-godišnjeg Giotta, da ukrasi kapelu koja je trebala služiti kao privatni oratorij i grobni spomenik. Oslikavajući Kapelu, Giotto je trebao slijediti izuzetno kompleksan ikonografski i teološki program koji, uz majstora, otkriva prisutnost teologa izuzetne doktrinalne sofisticiranosti. U tadašnjoj atmosferi punoj očekivanja koja zrači iz prvog Jubileja u povijesti Katoličke crkve, odnosno Svete godine koju je proglasio papa Bonifacije VIII. u veljači 1300. godine, Kapela na svojim freskama donosi Božju pomirbu s čovječanstvom i ukazuje na put kojim čovjek mora kročiti kako bi se mogao nadati spasenju.

MAGISTER GIOTTO - KAPELA SCROVEGNI je izložba koju su kreirali kustosi Alessandro Tomei, profesor povijesti srednjovjekovne umjetnosti i Giuliano Pisani, klasični filolog i povjesničar umjetnosti, u uskoj suradnji s autorom, umjetničkim ravnateljem i redateljem Lucom Mazzierijem, i izvršnom direktoricom, arhitekticom i dizajnericom Alessandrom Costantini, pod kreativnom supervizijom Renata Saporita, predsjednika Uprave tvrtke Cose Belle d'Italia Media Entertainment.

MAGISTER je inovativni format izložbene prezentacije koji ima za cilj promicanje ljepote kroz unapređenje talijanske kulturne baštine i njenu revitalizaciju na suvremen način. Kao što Renato Saporito, predsjednik Uprave tvrtke Cose Belle d'Italia Media Entertainment, kaže: "Naš je izazov promicanje ljepote kroz poboljšanje talijanske kulturne baštine, njezine revitalizacije na suvremen način, istodobno ostajući vjerni četirima ključnim faktorima: kulturi, tehnologiji, emociji i znanstvenoj disciplini".

Koncept formata MAGISTER otvoren je za internacionalizaciju i predstavlja prvu trilogiju izložbi velikih umjetničkih majstora: MAGISTER GIOTTO (2017), MAGISTER CANOVA (2018) - pod pokroviteljstvom talijanskog Ministarstva za kulturne imovine i aktivnosti - i MAGISTER RAFFAELLO (u pripremi).

www.magister.art

_________________________________________________________________________

Informacije za posjetitelje:

Galerija AMZ, Ulica Pavla Hatza 6, Zagreb

Radno vrijeme:
ponedjeljak – nedjelja od 12 do 22 sata
Galerija je zatvorena blagdanima i državnim praznicima.

Cijena ulaznica:

Odrasli 40,00 kuna
Učenici, studenti i umirovljenici 20,00 kuna

Organizirani grupni posjet (minimalno 10 a maksimalno 15 posjetitelja u grupi)

Pojedinačna cijena za grupni posjet - odrasli 30,00 kuna
Pojedinačna cijena za školske grupe 15,00 kuna

 

Informacije za posjetitelje i najave grupnih posjeta:

giotto@amz.hr

+385 1 6470 265 / +385 1 6470 266 / +385 1 6470 267

__________

Otok Mljet, pličina sv. Pavao - brodolom s teretom izničke keramike

Plakat Otok Mljet Plicina SP AMZ Web

Otok Mljet sa svojim prirodnim i kulturnim specifičnostima iznimno je zanimljivo područje koje se oduvijek nalazilo na plovnom putu koji povezuje glavne luke Istoka i Zapada. Nekoliko dobro zaštićenih uvala sa sjeverne strane otoka pružalo je odličnu zaštitu pomorcima i brodovima koji su se uspjeli skloniti od nepovoljnih vremenskih uvjeta. Brodove koji nisu uspjeli pronaći sigurnu luku, danas pronalazimo u dubinama oko Mljeta. Takav je i novovjekovni brodolom iz 16. stoljeća, pronađen na južnoj strani otoka, na pličini Sveti Pavao.

Novovjekovni brodolom iz 16. stoljeća, pronađen na južnoj strani otoka, na pličini Sveti Pavao otkriven je 2006. godine, a od 2007. godine do danas traju arheološka istraživanja koja vode djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda. Zbog složenosti istraživanja, dimenzija i dubine nalazišta te različitosti nalaza, ostvarena je suradnja sa Sveučilištem Ca’ Foscari iz Venecije. Karakteristike gradnje broda, ali i oznake na topovima upućivale su na mletačko podrijetlo, no ono što se osobito razlikovalo od svih ranije pronađenih brodoloma u Jadranu je njegov teret. Riječ je o osmanskom keramičkom posuđu koje se proizvodilo od 15. do 17. stoljeća u gradu Izniku. Svaki sultan imao je majstora koji je upravljao keramičarskim radionicama, stvarajući posebne ornamente s motivima iz Kurana te životinjskim i cvjetnim motivima. Velika ekspanzija izničke keramike dogodila se u vrijeme vladavine sultana Sulejmana Veličanstvenog.

Zbog ustanovljenih pet razvojnih faza izničke keramike promijenjena je dosadašnja teorija prema kojoj se s novim sultanom prestao koristiti prijašnji stilski izričaj, pa se danas pretpostavlja da se pojedini stil ukrašavanja koristio dok god je za njega postojao interes. Kupci ove keramike bili su većinom imućni Europljani željni „egzotičnih“ predmeta s istoka. U svjetskim muzejima i privatnim zbirkama danas postoji svega tri tisuće primjeraka izničkog posuđa.

U kožnatoj vrećici pronađen je osmanski srebrni novac (akče), koji je vjerojatno pripadao  kapetanu. Te akče kovane su u vrijeme vladavine četvorice sultana. Naime, svaki sultan kovao je svoj novac, a akče prijašnjih sultana bile su zabranjene. Međutim, većina europskih trgovaca nije poznavala pismo osmanskog carstva, pa tako ni natpise na novcu, stoga su akče prijašnjih sultana bile u optjecaju u trgovini s europskim trgovcima. Za datiranje brodoloma na pličini Svetog Pavla najvažnije su akče sultana Murata III., kovane od 1574. do 1595. godine. Zahvaljujući pronalasku brodskog zvona i akči sultana Murata III., te uzimajući u obzir dvadesetogodišnji vijek trajanja trgovačkih brodova tijekom 16. stoljeća, možemo pretpostaviti da je nađeni brod doživio nesretnu sudbinu oko 1585. godine.


Rezultati istraživanja ovog jedinstvenog brodoloma na Sredozemlju predstavljeni su u knjizi Sveti Pavao Shipwreck (Oxford, 2014.) te na izložbi Iznik – osmanska keramika iz dubine Jadrana postavljenoj 2015. godine u zagrebačkom Muzeju Mimara te 2016. godine u Dubrovačkim muzejima u Dubrovniku. Značenje ovih nalaza prepoznato je diljem Europe pa je dio pronađenog posuđa bio izložen u sklopu drugih izložbi u Parizu, Marseju i Trstu.

Izložba je otvorena za posjetitelje od 22. do 28. listopada 2018. godine.

Mjesto održavanja: Galerija Arheološkog muzeja u Zagrebu, ulica Pavla Hatza 6 

Impressum izložbe:

Autor izložbe: Igor Miholjek

Organizatori: Hrvatski restauratorski zavod, NP Mljet

Tehnička realizacija: Ivan Troha, Vesna Zmaić, Igor Miholjek

Koordinator izložbe: Hana Ivezić

Vrsta: arheološka, povremena izložba, pokretna, tematska

Astralni simbolizam u vučedolskoj kulturi

Astralni Simbolizam U Vk Web

Kao dio izložbenog projekta Povratak u prošlost – bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj, zagrebačkoj publici predstavljamo izložbu Muzeja vučedolske kulture  „Astralni simbolizam u vučedolskoj kulturi“. Izložba je prvi puta postavljena od nazivom „Astralni simbolizam na vučedolskoj keramici“ u sklopu Festivala vučedolske kulture kojega je Muzej pokrenuo 2017. godine uz proslavu druge godišnjice otvorenja Muzeja i stalnog postava.

U vremenu između 3000 - 2600. prije Krista desnu je dunavsku obalu, krajnjeg istoka Hrvatske, zaposjela indoeuropska populacija koju znamo kao vučedolska kultura. Vučedolska je kultura najbolji europski odgovor na najveći povijesni civilizacijski skok koji počinje s 3000. godinom prije Krista s pojavom prvog pisma i ustrojstvom država. Istodobna je Sumeranima u Mezopotamiji, Starom carstvu u Egiptu ("Doba piramida") i ranoj Troji (I i II).

Svoj je visoki standard vučedolska kultura ispočetka ostvarivala gospodarstvom vezanim za stočarstvo, a ubrzo zatim i metalurgijom tzv. protobronce (prirodnom legurom bakra s arsenom ili antimonom). Tvorci su revolucionarnog tehnološkog procesa lijevanja u dvodijelne i višedijelne keramičke kalupe - što je dovelo do prvog serijskog lijevanja metalnih predmeta. Potreba za rudištima bakra rezultirala je ekspanzijom vučedolske kulture iz matične Slavonije i Srijema u široki prostor središnje i jugoistočne Europe (u današnjih 14 europskih zemalja).

Vučedolska kultura se s pravom može smatrati kolijevkom astronomije. Vučedolci su poznavali čak šest zviježđa noćnoga neba po kojima su se orijentirali u vremenu i na osnovi kojih su ustanovili najstariji indoeuropski kalendar. Dugogodišnji istraživač Vučedola i suautor stalnog postava Muzeja, prof. dr. sc. Aleksandar Durman upravo je s jedne posude iščitao astralne simbole i interpretirao ih kao zviježđa koja se pojavljuju na noćnom nebu u određeno doba godine.

Izložba je realizirana kao pokretna multimedijalna izložba kojom su na suvremen i zanimljiv način interpretirani astralni simboli na vučedolskoj keramici. Posjetiteljima je približena tema arheologije i astronomije. Izložba prezentira prvo piktografsko pismo kojim su se služili Vučedolci, a koje je prof. dr. sc. Durman iščitao s bogato dekoriranih keramičkih posuda.

Izložba je otvorena za posjetitelje od 17. listopada do 4. studenog 2018. godine.

Impresum izložbe:

Autori izložbe: Mirela Hutinec, Aleksandar Durman i Darko Puharić
Autor tekstova: Aleksandar Durman
Stručna suradnica: Mirna Šuljug
Tehnička realizacija: Ivan Pavešković Burazer
Fotografije: Darko Puharić
Fotografije, video i grafičko oblikovanje panoa: Design studio D
Izrada panoa: Viktor grupa
Oblikovanje i tisak kataloga: Piksel Print

Palmira - nestanak, pronalazak, uništenje

10 Plakat 70X100 Scena AMZ Palmyra Predavanje Izlozba Web

Izložba donosi pregled najpoznatijih spomenika antičke Palmire od kojih je većina uništena tijekom zauzimanja ISILa 2015. godine te planove za njihovu obnovu. Izložba se sastoji od deset tekstualnih panoa popraćenih fotografijama u boji te je na njoj izložen ulomak pogrebnog reljefa iz Palmire koji je darovan Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Iznimno zanimljivo predavanje pod nazivom "Palmira - nestanak, pronalazak, uništenje" održati će prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač i Miroslav Vuković, s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u srijedu, 10. listopada u Velikoj dvorani AMZ-a s početkom u 18:00 sati.

Stručni suradnici: prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač i Miroslav Vuković s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Impresum izložbe
Autor izložbe: Sunčica Nagradić Habus
Likovni postav: Sunčica Nagradić Habus
Oblikovanje i grafička priprema izložbenih panoa i plakata izložbe: Srećko Škrinjarić
Konzervatorsko-restauratorski radovi: Slađana Latinović
Tehnička realizacija postava: tehnička služba AMZ-a
Marketing i odnosi s javnošću: Davorka Maračić

__________

 

Međunarodni fotografski doživljaj baštine 2018

 Plakat Azm 2018 40X50 Page 001

Izložba Međunarodni fotografski doživljaj baštine 2018 u Galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu, Ulica Pavla Hatza 6, otvorena je za posjetitelje do 15. listopada 2018. godine. 

Projekt Međunarodni fotografski doživljaj baštine započeo je 1996. godine na inicijativu Ministarstva kulture Katalonije.

Namjera je bila usmjeriti što veći broj mladih na fotografiranje i razumijevanje baštine, a svaka od zemalja sudionica prijavljivala je svoj izbor radova mladih autora do 21 godine u zajedničku izložbu.

Hrvatski fotosavez je nositelj ove aktivnosti u Hrvatskoj od 1998. godine. U tom razdoblju u provedenim natječajima u Hrvatskoj sudjelovalo je gotovo 4000 mladih autora s preko 25.000 fotografija nastalih samostalno ili u fotoradionicama Hrvatskog fotosaveza za mlade.

Ovaj projekt od 2015. godine donosi novi organizacijski koncept prema kojemu svaka od zemalja priređuje natječaj i izložbu fotografija mladih autora.

Izbor radova za izložbu potpisuje Zlata Medak, voditeljica programa Hrvatskog fotosaveza za mlade. U izložbu su uvrštene fotografije 57 autora iz 23 zemlje svijeta: Armenija, Austrija, Belgija, Cipar, Češka Republika, Čile, Ekvador, Estonija, Hrvatska, Južna Afrika, Kanada,

Lihtenštajn, Luksemburg, Moldova, Poljska, Rusija, SAD, Slovačka, Španjolska, Tunis, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj.

Hrvatsku predstavljaju mladi autori: Ema Sedlić iz Bereka (Fotoklub Bjelovar), Klara Juras iz Male Subotice, Martina Prpić iz Rijeke, Ana Drača iz Križevaca (Foto-kino-video klub Križevci), Dora Marin iz Križevaca (Foto-kino-video klub Križevci), Ema Babić iz Osijeka, Julia Janković iz Male Subotice (OŠ Tomaša Goričanca), Davina Krajinović iz Bjelovara (Fotoklub Bjelovar), Matko Florijančić iz Valpova (Fotoklub Valpovo), Dominik Papić iz Zagreba, Luka Popović iz Metkovića (OŠ Stjepana Radića).

Izložba je sufinancirana sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.

__________

Pleterni ukras nekad i danas

PLAKAT Pleter nekad i danas

Izložba postavljena u Galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu, u ulici Pavla Hatza 6, donosi pregledni prikaz korištenja pletera kao ukrasnog motiva koji se često koristio od pretpovijesti pa sve do modernog vremena. Izložba je podijeljena u pet cjelina.

Nakon kratkog uvoda i upoznavanja s osnovnim definicijama pletera, prikazani su najraniji primjeri pleterne umjetnosti koji potječu s prostora Mezopotamije i Sirije, rimski mozaici s cijelog prostora mediteranskog bazena u čijoj je izradi pleter korišten za okvir prikaza ili je njime bila ispunjena cijela površina mozaika, zatim vikinški životinjski prepleti s područja Skandinavije i keltski križevi u Irskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Poseban naglasak stavljen je na pleter s područja ranosrednjovjekovne Hrvatske, kad je u vrijeme predromanike i rane romanike pleter bio nezaobilazan motiv pri ukrašavanju kamenog crkvenog namještaja.

Istaknuti su brojni kameni spomenici koji su svojom ljepotom ukrasa i oblikovanja svjedočili o bogatom društvenom, kulturnom i političkom životu u vremenu vladavine hrvatskih vladara od 9. do početka 12. stoljeća.

Kraj izložbe prikazuje ponovno otkrivanje hrvatske baštine, a kroz nju i afirmiranje motiva pletera koji se od tog vremena uklopio i postao nazaobilazan motiv hrvatskog kulturnog identiteta.

Mjesto održavanja: Galerija Arheološkog muzeja u Zagrebu, ulica Pavla Hatza 6

Izložba je otvorena za posjetitelje od 5. do 18. rujna 2018. godine

Impresum izložbe:

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu
Autorice izložbe: Anita Dugonjić, Tara Pivac
Oblikovanje i grafička priprema izložbe: Atelier ANII
Lektura: Božena Bunčić
Tehnička realizacija postava: Vedran Mesarić, Ivan Troha, Robert Vazdar
Marketinška djelatnost: Odjel za marketing i odnose s javnošću Arheološkog muzeja u Zagrebu
Realizaciju izložbe financijski su pomogli: Minstarstvo kulture RH, Arheološki muzej u Zagrebu
Vrsta: arheološka, povremena izložba, pokretna, tematska

__________

Baština Nina u Arheološkom muzeju u Zagrebu

Plakat Bastina Nina U AMZ Web

Grad Nin, Arheološki muzej u Zagrebu, Arheološki muzej Zadar, Prirodoslovni odjel Narodnog muzeja Zadar  i Solana Nin suorganizatori su izložbe koja promiče bogatu kulturnu i prirodnu baštinu ninskog zavičaja.

Uz arheološku građu, izložba je dopunjena segmentima etnološke, sakralne, i prirodne baštine, gajeći objedinjujući, heritološki pristup baštini. Dinamiku Izložbi daju popratna događanja koja u vidu predavanja i projekcija nadopunjuju izložbenu koncepciju i omogućuju potpuniji uvid u bogato nasljeđe Nina i njegove okolice.

Izložba je realizirana u sklopu programa Baština u AMZ-u, čija je misija promovirati i zagrebačkoj publici približiti bogatu baštinu raznih hrvatskih sredina.

Izložba je otvorena za posjetitelje od 12. do 16. rujna 2018. godine

Predavanja u sklopu svečanog otvorenja Izložbe 11. rujna s početkom u 19 sati:

Bijelo zlato Nina
Ivana Čvrljević (Solana Nin)

Ljekovito crno peloidno blato Nina
Dr. Neven Birkić (Opća bolnica Zadar)

Svetkovina Gospe od Zečeva
don Božo Barišić (Nadžupni ured Nin)

Obnova nepokretne kulturne baštine Nina
Anastazija Magaš Mesić (Ministarstvo kulture)

Impressum izložbe:

Organizatori: Grad Nin, Arheološki muzej u Zagrebu, Arheološki muzej Zadar, Narodni muzej Zadar, Solana Nin
Koordinacija Izložbe: Ozren Domiter (Arheološki muzej u Zagrebu) i Marijana Ramov (Grad Nin)
Stručni suradnici: Timka Alihodžić (Arheološki muzej Zadar), Jacqueline Balen (Arheološki muzej u Zagrebu), Sanja Stamenić – Oršić (Solana Nin), Snježana Vujčić - Karlo (Narodni muzej Zadar)
Oblikovanje i grafička priprema vizuala: Srećko Škrinjarić (Arheološki muzej u Zagrebu)
Tehnička realizacija postava: Vedran Mesarić, Ivan Troha, Robert Vazdar
Marketinška djelatnost: Odjel za marketing i odnose s javnošću Arheološkog muzeja u Zagrebu
Realizaciju izložbe financijski su pomogli: Grad Nin, Arheološki muzej Zadar, Arheološki muzej u Zagrebu
Vrsta prezentirane građe: arheološka, etnološka, prirodoslovna

Izložba je realizirana uz potporu i pod pokroviteljstvom Grada Nina

____________

Zaštitna arheološka istraživanja Ruščica-Glogove-Praulje

Plakat _Izlozba Zastitna Arh . Istr . R-G-P_web

Gostujuća izložba iz Gradskog muzeja Nova Gradiška "Zaštitna arheološka istraživanja Ruščica-Glogove-Praulje", u sklopu izložbenog projekta Povratak u prošlost - bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj, koja prikazuje rezultate istraživanja lokaliteta badenske kulture.

U razdoblju srpanj – kolovoz 2015. godine Gradski muzej Nova Gradiška proveo je, pod vodstvom dr. sc. Marije Mihaljević, zaštitno iskopavanje na lokalitetu Ruščica – Glogove –Praulje, smještenom na prostoru luke Slavonski Brod. Na istražnoj parceli površine 46 000 m2 otkriveno je ukupno 1726 stratigrafskih jedinica.

Radi se o jednoslojnom naselju badenske kulture formiranom na povišenom položaju uz rijeku Savu, unutar kojeg prevladavaju zemunični i jamski objekti. Naselje se širi prema jugoistoku i čini cjelinu s istovremenim objektima otkrivenim prilikom zaštitnih iskopavanja 2011. godine. Središte naselja moglo bi se nalaziti u jugoistočnom djelu parcele, gdje su zabilježeni objekti s većom koncentracijom nalaza, među kojima prevladava keramičko posuđe grublje izrade, pečeno u oker, crvenkastim, smeđim, sivim i crnim tonovima. Od oblika su zastupljeni lonci, zdjele, vrčevi i šalice. Posuđe je većinom neukrašeno, a od ukrasa se rjeđe javljaju plitke kanelure, a češće točkasto ubadanje, samostalno ili kao bordura u kombinaciji s urezanim mrežastim motivom. U manjoj mjeri zastupljeni su uporabni predmeti od keramike, alatke od cijepanog i glačanog kamena te dijelovi žrvnjeva.

Posebnost čine nalazi jednodijelnih keramičkih kalupa za lijevanje plosnatih bakrenih sjekira te malobrojni tragovi metalne zgure i bakra koji svjedoče o prisutnosti metalurške proizvodnje u naselju.

Autorice izložbe: Marija Mihaljević, Danimirka Podunavac i Marina Matković Vrban

Izložba je otvorena za posjetitelje od 19. rujna do 14. listopada 2018. godine.

___________

Povratak u prošlost – bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj

plakat_povratak u prošlost_ bakreno doba 

Galerija događanja - u četvrtak 30. rujna 2018. godine, dr. art. Mirna Rudan Lisak, stručna savjetnica za muzejsku djelatnost u Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba otvorila je izložbu Povratak u prošlost – bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj.

Izložbom su prikazani svi aspekti života eneolitičkog čovjeka kroz razdoblje od približno 2000 godina, kroz izrade predmeta za svakodnevnu upotrebu, ukrašavanja tih istih predmeta, načina organizacije naselja, prehrane, religije i kulta, iskorištavanja sirovina te zagrobnoga života i prikazom najreprezentativnijih predmeta kultura koje su obitavale na prostoru sjeverne Hrvatske.

Autorice izložbe prikazale su život populacija u bakrenom dobu na području sjevernog dijela Republike Hrvatske i naglasile njihovu međuovisnost i komunikaciju s ostalim dijelovima europskog kontinenta te kontinuitet života na prostoru Hrvatske.

Glavna značajka bakrenoga doba ili eneolitika (aeneus-mjeden, bakren, lithos-kamen) jest upotreba metala, i to bakra i zlata, za izradbu nakita, oružja i oruđa, iako je već u neolitiku čovjek ovladao novim tehnologijama, odnosno proizvodnjom metala, isprva se oslanjajući samo na površinske nalaze elementarnoga bakra.

Proces transformacije kasnih neolitičkih kultura u eneolitičke manifestacije nije svuda tekao istodobno niti se odvijao na isti način. Zbog geografske odlike tla i prethodne heterogenosti u razvoju neolitičkih zajednica te zbog utjecaja iz različitih kulturnih centara (Karpatska kotlina, Egeja, Pont) pojedine kulture oblikovale su se s lokalnim specifičnostima. Teritorij današnje Hrvatske kao udaljeniji od ishodišta promjena drugačije je proživljavao preobrazbu u eneolitik od jugoistočnih krajeva Europe i Balkana. 

Sjevernohrvatski prostor u eneolitičko je doba bio područje rasprostiranja niza značajnih kulturnih pojava. Sve te pojave rezultirale su izuzetnim bogatstvom arheoloških nalaza. Različit intenzitet iskopavanja pojedinih područja kao i pojedinih kultura za posljedicu ima neravnomjerno poznavanje pojedinih kulturnih pojava bakrenog doba ili eneolitika. Također nedovoljan broj sustavnih iskopavanja višeslojnih nalazišta još uvijek nam ne daje pravu kronološku poziciju pojedinih kultura koje su obitavale na ovim prostorima.

Tijekom trajanja izložbe Arheološki muzej u Zagrebu pripremio je bogat program koji se sastoji od stručnih vodstva autora Izložbe, predavanja i radionica i tri gostujuće Izložbe koje obrađuju različite teme bakrenog doba.

Tako će posjetitelji biti u prilici vidjeti od 18. rujna izložbu iz Gradskog muzeja Nova Gradiška: „Zaštitna arheološka istraživanja Ruščica-Glogove-Praulje“ koja prikazuje rezultate istraživanja lokaliteta badenske kulture. Autorice izložbe: Marija Mihaljević, Danimirka Podunavac i Marina Matković Vrban.

Od 17. listopada u Arheološkom muzeju u Zagrebu gostuje izložba „Astralni simbolizam u vučedolskoj kulturi“ Muzeja Vučedolske kulture autora Mirele Hutinec, Aleksandra Durmana i Darka Puharića.

Posljednja gostujuća izložba „Beketinci-Bentež, naselje iz eneolitika, ranoga i kasnoga srednjega vijeka“ Arheološkog muzeja Osijek autora Dragane Rajković i Zvonka Bojčića za posjetitelje će biti otvorena od 7. studenog 2018. godine.

Kreativne i umjetničke radionice „Šetnja kroz bakreno doba“ namijenjene djeci i mladima od 10 do 15 godina održat će se 20. listopada i 17. studenog s početkom u 11 sati. Polaznici radionice naučit će o tehnikama ukrašavanja keramičkih posuda te na koji način se počeo koristiti i obrađivati metal uz edukativnu publikaciju „Šetnja kroz Bakreno doba“. 

Besplatna stručna vodstva autorice Izložbe održat će se 20. listopada i 17. studenog s početkom u 10 sati. Posjetitelji imaju priliku saznati nešto više uz druženje s autoricom Izložbe dr. sc. Jacqueline Balen, muzejskom savjetnicom Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Otvorenje izložbe dio je službenog programa stručnog skupa 22nd European Meeting of the Paleopathology Association u organizaciji Instituta za antropologiju.

Program stručnog skupa 22nd European Meeting of the Paleopathology Association u organizaciji Instituta za antropologiju.

Impresum izložbe:

Autorice izložbe: Jacqueline Balen (Arheološki muzej u Zagrebu), Ina Miloglav (Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i Dragana Rajković (Arheološki muzej Osijek)

Oblikovanje i grafička priprema izložbenih panoa: Srećko Škrinjarić
Oblikovanje i grafička priprema plakata izložbe: Nedjeljko Špoljar, Sensus Design Factory
Stručni suradnici: Dragana Antonović (Arheološki institut Beograd), Antonela Barbir (Institut za arheologiju, Zagreb), Lea Čataj (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb), Ana Đukić, Zagreb, Ana Grabundžija (Freie Universität Berlin, Excellence Cluster Topoi), Ivor Janković (Institut za antropologiju, Zagreb), Mario Novak (Institut za antropologiju, Zagreb), Maja Pasarić (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb; School of Archaeology, University College Dublin), Andrijana Pravidur (Zemaljski muzej BiH, Sarajevo), Siniša Radović (Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU, Zagreb), Kelly Reed (Oxford Martin School, University of Oxford), Andrej Sabljić, Zagreb, Selena Vitezović (Arheološki institut Beograd)
Predmete na izložbi ustupili su: Arheološki muzej u Zagrebu, Arheološki muzej Osijek, Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geoarheo d.o.o., Muzej grada Koprivnice, Gradski muzej Križevci, Gradski muzej Nova Gradiška, Gradski muzej Požega, Gradski muzej Vinkovci, Gradski muzej Virovitica, Institut za arheologiju, Kaducej d.o.o., Muzej Brodskog Posavlja, Muzej ĐakovštineZavičajni muzej Našice, Muzej grada ZagrebaOdjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Muzej Moslavine KutinaMuzej RadboaMuzej Međimurja ČakovecMuzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna, Hrvatski restauratorski zavod i Zbirka Obitelji Zvijerac

Tehnička izvedba izložbe: Vedran Mesarić, Robert Vazdar, Srećko Škrinjarić, Ivan Troha
Vizualizacija naselja: Marin Mađerić, Jelena Boras
Izrada rekonstrukcija: Vedran Mesarić
Konzervatorsko-restauratorski radovi: Marina Gregl, Zrinka Znidarčić
Edukativni program: Zorica Babić
Fotografije: Igor Krajcar, Nenad Milić

Realizaciju izložbenog projekta financijski je pomogao Grad Zagreb

__________

Graditeljstvo Branimirovog vremena i materijalna kultura u ranosrednjovjekovnoj Kneževini Hrvatskoj

Graditeljstvo Branimirovog vremena

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu
Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19
Vrijeme trajanja: 22. kolovoza - 30. prosinca 2018.
Autorice izložbe: Maja Bunčić, Anita Dugonjić
Stručni suradnik: Željko Demo
Likovno oblikovanje postava: Mario Beusan
Grafičko oblikovanje i priprema: Srećko Škrinjarić
Tehnička realizacija postava: Ivan Fakleš, Vedran Mesarić, Ivan Troha, Robert Vazdar
Realizaciju izložbe omogućili su: Ministarstvo kulture RH, Arheološki muzej u Zagrebu
Vrsta: arheološka, povijesna, srednjovjekovna, tematska
Korisnici: sve kategorije posjetitelja

Središnji dio izložbe postavljene na drugom katu Arheološkog muzeja u Zagrebu zauzima idejna rekonstrukcija oltarne pregrade koja dočarava izgled unutrašnjosti nekadašnje starohrvatske crkve sv. Petra u Gornjem Muću kraj Splita kojoj je pripadao jedan od najljepših ranosrednjovjekovnih klesarskih radova – ulomak grede s uklesanim imenom hrvatskog vladara Branimira i godinom 888. Ovaj spomenik A kategorije zauzima važno i istaknuto mjesto u prostoru izložbe, a uz njega se također dijelovima kamenog crkvenog namještaja predstavljaju još dva vrlo važna starohrvatska nalazišta: Kapitul i Biskupija kod Knina.

Svjetovni pak segment života ranosrednjovjekovne Kneževine Hrvatske prikazan je izborom nalaza novca koji su dragocjeno svjedočanstvo o utjecajima i vezama Hrvata i susjednih država, dok o ukrašavanju i nošnji svjedoče nalazi, uglavnom jednojagodnih i četverojagodnih, naušnica pronađenih u najčešće slučajno otkrivenim grobovima na području Dalmacije, Like i Kvarnera. Time se zaokružuje slika o materijalnoj kulturi Hrvatske od vremena prvih hrvatskih vladara sve do dolaska ugarske dinastije Arpadovića na hrvatsko prijestolje.

 __________

Hrvatska u vrijeme kneza Branimira – pisana svjedočanstva o knezu Branimiru i arheološka istraživanja Gornjeg Muća

Pisana Svjedočanstva o knezu Branimiru

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu
Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19
Vrijeme trajanja: 22. kolovoza - 31. listopada 2018.
Autorice izložbe: Maja Bunčić, Anita Dugonjić (Arheološki muzej u Zagrebu) i Maja Petrinec (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split)
Suradnici (priprema dokumentacije, izbor građe, fotografije, crteži i karte): Filomena Sirovica, Jacqueline Balen, Miroslav Nađ, Nikoleta Perok, Ivan Radman-Livaja, Zoran Alajbeg, Arhiv AMZ, Arhiv MHAS, Pavle Dugonjić, Hrvatski povijesni muzej, Ana-Marija Jukić, Vinko Madiraca
Grafičko oblikovanje i priprema: Atelier ANII
Tehnička realizacija postava: Ivan Troha, Slađana Latinović
Realizaciju izložbe omogućili su: Ministarstvo kulture RH, Arheološki muzej u Zagrebu
Vrsta: arheološka, povijesna, arhivska, tematska, povremena izložba, pokretna
Korisnici: sve kategorije posjetitelja

Izložba postavljena u Maloj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu sastoji se od tri cjeline. Prva se odnosi na jedan od najvažnijih spomenika rane hrvatske povijesti, ulomak kamene oltarne pregrade starohrvatske crkve izgrađene u drugoj polovini 9. stoljeća, koji je pronađen uz crkvu sv. Petra Apostola 1871. godine. Pronalazak ovog spomenika privukao je veliko zanimanje kulturne i političke javnosti jer je na njemu uklesano ime hrvatskog vladara Branimira i godina 888. Okolnosti pronalaska i razlozi njegovog smještaja u Arheološki muzej u Zagrebu (tada Arheološki odjel Narodnog muzeja), objašnjene su i prikazane korespondencijom između tadašnjeg ravnatelja Šime Ljubića i župnika u Gornjem Muću, Mije Jerka Granića. U to vrijeme iz Muća u Muzej pristižu brojni predmeti koji se datiraju od pretpovijesti do srednjeg vijeka, a dio njih izložen je u vitrinama.

Druga cjelina donosi pregled arheoloških istraživanja oko crkve sv. Petra apostola u Gornjem Muću. Detaljnije su prikazani preliminarni rezultati istraživanja koje je od 1975. do 1994. godine provodio Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split uz izbor nekoliko grobnih cjelina s nalazima nakita i konjaničke opreme. Posljednja cjelina izložbe rekonstruira položaj kneza Branimira kroz pisana svjedočanstva koja govore o njegovom političkom značaju tog vremena. Središnje mjesto ove cjeline zauzimaju pisma pape Ivana VIII. upućena knezu Branimiru te prikaz Čedadskog evanđelistara na čijim su listovima zapisana imena hodočasnika u sjeverni talijanski grad Cividale među kojima se nalaze i imena kneza Branimira i kneginje Maruše. Izložba završava kratkim opisom stanja u Europi i na Sredozemlju u devetom stoljeću i zidnim kolažom izbora novinskih članaka i izložbi s temom Branimirovog spomenika.

__________ 

Zagreb dok ga još ni bilo - prije 1094.

Zagreb dok ga još ni bilo - prije 1094.

Zagreb dok ga još ni bilo - prije 1094.

Tijekom 28 godina sustavnog provođenja muzejsko-edukativne akcije „Zagreb dok ga još ni bilo – prije 1094.“ dvanaest je muzejskih predmeta, a u vidu svojih replika, iz statičnog muzejskog okoliša izašlo u vrevu zagrebačkih ulica, na autentična mjesta njihova pronalaska. Njihovo je poslanje osvijestiti prirodno i kulturno nasljeđe Zagreba te živućem gradskom tkivu udahnuti dašak muzealnosti.

Izložba je obrat! Kako se spomenici s ulica ne mogu vratiti u muzej, primorani smo prezentirati njihove originale. Kit, bradati muškarac iz Petrinjske, rijetko dobra supruga, vunasti mamut i ostalo društvo nastojat će dašak urbanog života unijeti u muzejski prostor, na ovoj izložbi o Zagrebu kojeg, doduše, tad još nije bilo.

Sudjeluju: Poncije iz Kerestinca, mamut iz Frankopanske, Egnatulej Florentin, Jupiter, bradonja iz Petrinjske, lampica s Mirogojske, car Dioklecijan, supruga kakvih je malo, zagrebački kit i ostali. 

__________

Tajne crkve svetog Lovre - otkrivena prošlost Crkvara

Tajne crkve svetog Lovre – otkrivena prošlost Crkvara

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu, Institut za arheologiju
Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg N. Š. Zrinskog 19, Zagreb
Vrijeme trajanja: 6. lipnja 2018. – 19. kolovoza 2018.
Autori izložbe: dr. sc. Tatjana Tkalčec (IARH), dr. sc. Siniša Krznar (IARH), Anita Dugonjić (AMZ)
Scenografija, oblikovanje i grafička priprema izložbe: Ana Mrazek Lugarov
Suradnici: dr. sc. Zorislav Horvat, dr. sc. Mario Šlaus, dr. sc. Željka Bedić, dr. sc. Vlasta Vyroubal, dr. sc. Mario Novak, Dora Kušan Špalj, Damir Doračić
Ilustracije: Kristina Turkalj, Nela Kovačević, Marijana Vojtić, Kristina Vujica, Zorislav Horvat, Dora Kušan Špalj, Ana Mrazek Lugarov, Pavle Dugonjić
Fotografije: Tatjana Tkalčec, Siniša Krznar, Ivan Valent, Dora Kušan Špalj, Damir Doračić, Tajana Sekelj Ivančan, Vlasta Vyroubal, Hrvoje Jambrek, Arhiva KUD Crkvari, Vladimir Grgurić, Pavle Dugonjić
Prijevod i lektura: Koreo
Tehnička realizacija postava: Ivan Troha, Robert Vazdar, Vedran Mesarić, Damir Zbukvić
Marketinška djelatnost: Odjel za marketing i odnose s javnošću Arheološkog muzeja u Zagrebu
Realizaciju izložbenog projekta financijski su pomogli: Grad Zagreb, Arheološki muzej u Zagrebu
Opseg: 1 foto tapeta, 19 panoa, arheološki izlošci
Vrsta: arheološka, povremena izložba, pokretna
Korisnici: sve kategorije posjetitelja

Na izdvojenom brežuljku uz selo Crkvari pored Orahovice smještena je crkva sv. Lovre s pripadajućim grobljem. Sustavna arheološka istraživanja financirana sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Orahovice provedena su od 2003. do 2013. godine od strane Instituta za arheologiju.Tijekom jedanaest sezona sustavnih istraživanja arheolozi su na svjetlo dana iznijeli tek segmente bogate i burne prošlosti stanovništva koje je tijekom srednjeg i novog vijeka naseljavalo ovaj kraj, a važnost ovog položaja potvrdilo je i otkriće značajnog sakralnog kompleksa.

Na položaju ranosrednjovjekovnog groblja iz 11. stoljeća izgrađena je prva sakralna građevina koja je iz manjeg objekta prerasla u jednobrodnuranogotičku dvoransku crkvu, koja je pak na vrhuncu graditeljske faze proširena u veliku trobrodnu gotičku crkvu okruženu dubokim obrambenim jarkomi sa zvonikom na zapadnom pročelju. Na kraju srednjeg i početku novog vijeka, zbog turskih pustošenja crkva je izgubila svoj značaj te je preinačena u manju kasnogotičku građevinu sa sakristijom, no i u tom se razdoblju stanovništvonastavilo pokopavati oko nje. Nakon oslobođenja Slavonije od Osmanlija, crkva se u 18. stoljeću iznova malo proširuje, čime poprima oblik kakav ima i danas. U svojoj srednjovjekovnoj fazi, crkva sv. Lovre se može vezati uz aktivnosti Nikole Konta Orahovičkog (Iločkog) i ostalih članova velikaške obitelji Iločkih. Morala je biti važan punkt u kasnosrednjovjekovnom orahovičkom krajoliku kojim dominiraju dvije moćne utvrde – Stari grad i Ružica grad. Groblje oko crkve ukazuje na kontinuitet kroz četiri faze pokapanja, u razdoblju od 11. stoljeća pa sve do kraja 18. stoljeća. Među brojnim zanimljivim ukopima izdvaja se grob pokojnice za koju se smatra da je bila pripadnica višeg društvenog staleža, o čemu nam govori jedinstven nalaz iz groba – okrugli olovni pečat, odnosno bula pape Kalista III. (1455. – 1458.).

Arheološka istraživanja Crkvara  pomaknula su granice naših dosadašnjih saznanja i promijenila našu sliku o naseljenosti ovog dijela srednjovjekovne Slavonije.

__________

Mala povijest AMZ-a Laboratorij čudesa – stoljeće restauracije u Arheološkom muzeju u Zagrebu

Laboratorij Cudesa E Pozivnica

Zaštita i istraživanje temelji su muzejske djelatnosti, a ujedno i osnova konzervatorsko-restauratorskog rada. Arhiv Muzeja čuva brojne zabilješke koje svjedoče da su muzejski djelatnici od osnutka muzeja bili svjesni važnosti i neophodnosti restauracije predmeta i uloge restauratora u muzejskoj struci.

Viktor Hoffiller je 1907. godine posjetio njemačke muzejske radionice kako bi se bolje upoznao s najnovijim metodama restauriranja i konzerviranja. Prva muzejska restauratorska radionica osnovana je već 1908. godine. Deset godina kasnije Muzej se može pohvaliti i prvim stalno zaposlenim muzejskim restauratorom (Ferdo Goglia) čija je fotodokumentacija najstariji primjer dokumentiranja procesa restauratorskih zahvata u Hrvatskoj.

Kvaliteta i stručnost izvedenih zahvata oduvijek je predstavljala prioritet; stoga je AMZ danas prvi muzej u Hrvatskoj s mogućnošću izrade osnovnih elementnih i mikrostrukturnih analiza u vlastitom konzervatorsko-restauratorskom laboratoriju.

Galerija fotografija.

Impresum izložbe:

Naziv izložbe: Mala povijest AMZ-a
Laboratorij čudesa – stoljeće restauracije u Arheološkom muzeju u Zagrebu
Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu
Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu
Vrijeme trajanja: 10.5.2018. – 12.08.2018.
Autori izložbe: Slađana Latinović i Ana Solter
Autorica postava: Slađana Latinović
Autorica projekta Mala povijest AMZ-a: Ana Solter
Tehnička realizacija postava: Robert Vazdar i Ivan Troha
Opseg:  5 vitrina, 50 predmeta - arheološki izlošci, dokumentacija i restauratorska oprema te prikaz povijesnog i suvremenog restauratorskog radnog stola, 6 postera.
Lektura: Silvija Brkić Midžić
Grafičko oblikovanje: Sensus Design Factory
Vrsta: arheološka, tematska, povremena izložba, pokretna
Korisnici: sve kategorije posjetitelja
Izložba je realizirana uz pomoć sponzora Crescat d.o.o.

 

 

 

 

Utvrda Kličevica, Raštević kod Benkovca

Utvrda Kličevica, Raštević kod Benkovca

NAZIV    „Utvrda Kličevica, Raštević kod Benkovca“

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu 
Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu
Vrijeme trajanja: 11. 04. – 29. 04. 2018
Autori izložbe: Marin Ćurković i Karla Gusar
Autor postava: Marin Ćurković i Karla Gusar
Koordinator izložbe: Tara Pivac
Tehnička realizacija postava: tehnička služba Arheološkog muzeja u Zagrebu
Opseg: 22 staklena predmeta, 235 keramičkih predmeta (cjeloviti i ulomci), 17 kamenih predmeta, 72 željezna predmeta, brončani trocijevni top, 12 roll-up postera 100x200 cm
Vrsta: arheološka, povremena izložba, pokretna
Korisnici: sve kategorije posjetitelja

Izložbom će biti predstavljeni rezultati arheoloških istraživanja koja su provedena na lokalitetu srednjevjekovne utvrde Kličevica, smještene 7km zapadno od Benkovca, kod sela Raštević. Izgradnju utvrde Kličevice su započeli hrvatski plemići Kurjakovići 1453.g, kako bi zaštitili granice svojih posjeda u zadarskom zaleđu od Mlečana, koji su početkom 15.st došli u posjed brojnih dalmatinskih gradova. Kličevica tako postaje jedan od utvrđenih kaštela koji su čuvali granicu između Hrvatsko – ugarskog kraljevstva i Mletačke države. Kasnije kula služi za obranu od Turaka, prije nego što potpada pod tursku prevlast. Osmanlije u kulu smještaju smještaju svoju posudu na kratko vrijeme tokom 16.st, prije nego što ju napuštaju i ostavljaju propadanju. Cilj je ove izložbe da se kroz materijal pronađen istraživanjem i prateće panoe posjetiteljima omogući vrijedan uvid u bogatstvo kulturne baštine i povijesne procese koji su oblikovali benkovački kraj.

__________

Ceste koje Carstvo znače II. - Rimskim cestama Srednje Dalmacije

Ceste koje Carstvo znače

NAZIV  Ceste koje Carstvo znače II.- Rimskim cestama Srednje Dalmacije

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije
Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19
Vrijeme trajanja: 06. 04. - 20. 05. 2018.
Autori izložbe: Lino Ursić, Ivan Šuta, Mara Radan, Miroslav Gogala, Silva Kukoč i Anita Penović
Autor izložbenog postava: Nedjeljko Špoljar (Sensus Design Factory), Nina Gostinski (AMZ)
Koordinator izložbe: Nina Gostinski
Tehnička realizacija postava: tehnička služba Arheološkog muzeja u Zagrebu
Opseg: 4 kamena spomenika, 66 predmeta
Vrsta: arheološka, povremena izložba, pokretna
Korisnici: sve kategorije posjetitelja
Izložba „Ceste koje Carstvo znače II. - Rimskim cestama Srednje Dalmacije“ tematska je izložba autora Lina Ursića, Ivana Šute, Mare Radan, Miroslava Gogala, Silve Kukoč i Anite Penović, koja će se održati u Arheološkom muzeju u Zagrebu od 6. travnja 2018. do 20. svibnja 2018. Izložba će se odvijati na prvom katu Arheološkog muzeja u Zagrebu gdje će u tri sobe biti predstavljene 3 tematske jedinice (Pretpovijesne komunikacije, Rimske ceste na području Srednje Dalmacije te Rimske ceste – turizam i valorizacija kulturne baštine).

Potreba za razvojem selektivnih oblika turizma u zaleđu Srednje Dalmacije, potakla je inicijativu osmišljavanja projekata arheološkog turizma na prepoznatljivoj višestoljetnoj graditeljskoj ostavštini duboko ukorijenjenoj u identitet Zagore. Od prapovijesnih gradina, rimskih vojnih logora pa do starohrvatskih crkava, sve su to biljezi prošlosti u kamenu ruralne Dalmacije.

Izložba sažima već poznate činjenice o rimskim cestama te ih prezentira u okviru Splitsko-dalmatinske županije. Ceste koje će biti predstavljene na izložbi dio su antičkog prometnog sustava rimske provincije Dalmacije, također poznate i pod imenom Dolabelin sustav cesta. Ovaj sustav dobio je ime po carskom namjesniku koji je do 20. g. završio izgradnju prvih pet cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji. Potreba za bržim razmještajem legijskih, pomoćnih i savezničkih postrojbi, tijekom teritorijalnog širenja Carstva, uvjetovalo je izgradnju i širenje mreže prometnica, čime se ocrtava njihov primarni vojni karakter. Za samu gradnju i obnovu cesta, kojih je u Rimskom Cartvu bilo izgrađeno više od 120 000 km,  korištene su prvenstveno legije, a po potrebi ratni zarobljenici, robovi i ostala pomoćna radna snaga.

Cilj izložbe u Arheološkom muzeju u Zagrebu je objedinit priču o rimskim cestama na području Splitsko-dalmatinske županije. Polazišna točka kreće iz Salone te nastavlja svim inventariziranim arheološkim lokalitetima na njihovom pravcu kretanja, te će biti prezentiran kao rezultat sinergijskog projekta kulturnog i turističkog sektora na tragu promoviranja arheološko-povijesne baštine.

__________

Miles Votum Solvit

Miles Votum Solvit

NAZIV    Miles Votum Solvit
Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za arheologiju
Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu 
Vrijeme trajanja: 22.12.2017. – 31.03.2018.
Autori izložbe: dr.sc. Ljubica Perinić i dr.sc. Ivan Radman-Livaja
Autor postava: Ivan Bajt
Tehnička realizacija postava: Ivan Troha, Robert Vazdar
Opseg: 26 kamenih spomenika, 5 predmeta, 5 forexa
Vrsta: arheološka, povremena izložba, pokretna
Korisnici: sve kategorije posjetitelja

Izložba prikazuje iznimno bogatu epigrafičku ostavštinu rimskih vojnika na našim prostorima, odnosno epigrafičku baštinu koja ocrtava i odražava njihovo shvaćanje duhovnosti. Naglasak stoga nije na političkoj i vojnoj povijesti već na samim životima tih ljudi. Interpretacijom brojnih pisanih tragova koje su nam ostavili, poručuju nam u što su vjerovali, koja božanstva su štovali, ali također nam govore i o dubljim stvarima u njihovom životu. Pokazuju nam način na koji su doživljavali svijet, kako je njihova vojnička karijera utjecala na njihov svjetonazor, kako su se prilagođavali novim životnim okolnostima – dosta često u potpuno novim i stranim sredinama.

__________

Zambratija - prapovijesni šivani brod

 Zambratija - prapovijesni šivani brod

 NAZIV    Zambratija – prapovijesni šivani brod

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu, Arheološki muzej Istre i Francuska ambasada u Zagrebu
Mjesto održavanja: Galerija Arheološkog muzeja u Zagrebu, Pavla Hatza 6
Vrijeme trajanja: 27. 2.2017. – 25.03.2018.
Autori izložbe: viša kustosica Arheološkog muzeja Istre Ida Koncani Uhač, nautički arheolog dr. sc. Giulia Boetto iz francuskog Nacionalnog centra za znanstvena istraživanja te konzervator – viši stručni savjetnik Marko Uhač iz Konzervatorskog odjela u Puli – Uprava za zaštitu kulturne baštine
Koordinator: Hana Ivezić
Tehnička realizacija postava: Ivan Troha, Andrea Sardoz
Opseg: maketa sekcije broda, podna naljepnica (ortofoto broda na morskom dnu), 9 forex panoa, vitrina sa malpm maketom broda, stol za radionicu šivanja, video sadržaj na TV-u i video sadržaj na projektoru, monitor sa podacima o brodu
Vrsta: arheološka, povremena izložba, pokretna
Korisnici: sve kategorije posjetitelj


Izložbom su predstavljeni rezultati arheološkoga istraživanja brodske konstrukcije, koja datira iz razdoblja prelaska iz brončanog u željezno doba, pronađene u podmorju uvale Zambratija (Umag). Terensko istraživanje provodilo se od 2008. do 2013. godine, nakon čega su uslijedila postterenska istraživanja također prikazana na izložbi. Ostaci brodskog trupa predstavljaju jedan od najvažnijih arheoloških pronalazaka na području Istarske županije, ali i cijele Hrvatske. Brod iz Zambratije najstariji je primjer u potpunosti šivanog broda ikada pronađenog na Sredozemlju, jer njegova arhitektonska rješenja i gradnja, kao i tehnika šivanja i spajanja dijelova oplate, kao i sustav brtvljenja samoga trupa nemaju paralela na širem području Sredozemlja. Brod se još uvijek nalazi na morskome dnu uvale Zambratije gdje ostaje zaštićen sve dok se ne osiguraju uvjeti za konzervatorsko-restauratorske radove ili adekvatno izlaganje u prostorima muzeja. Istraživanje je provedeno u sastavu hrvatsko-francuske suradnje, između institucija Arheološkog muzeja Istre, Konzervatorskog odjela u Puli - Uprave za zaštitu kulturne baštine i francuskog Nacionalnog centra za znanstvena istraživanja (CNRS) - Centre Camille Jullian iz Aix-en-Provence.

__________

Helenistička reljefna keramika iz Sikula

Plakat _helenisticka -reljefna -keramika -iz -sikula (1)

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej grada Kaštela i Turistička zajednica grada Kaštela
Mjesto održavanja: Galerija Arheološkog muzeja u Zagrebu
Vrijeme trajanja: 6.2.2018. – 26.2.2018.
Autori izložbe: Ivanka Kamenjarin, viša kustosica
Autor postava: Ivanka Kamenjarin, viša kustosica
Tehnička realizacija postava: Ivan Troha (AMZ), Ante Jureškin, David Milić (Muzej grada Kaštela)
Koordinator izložbe: Hana Ivezić
Opseg: 52 keramička predmeta (cjeloviti i ulomci), 8 forexa
Web: www.amz.hr
Vrsta: arheološka, povremena izložba, pokretna
Korisnici: sve kategorije posjetitelja

Tema:  Izložbom se nastoji prikazati bogatstvo i raznolikost reljefne keramike pronađene pri istraživanjima helenističke faze naselja Sikuli. Među ovom vrstom keramike najzastupljenije su tzv. "megarske" čaše koje su se sudeći prema nalazima kalupa za izradu proizvodile u naselju. Sve su čaše bile ukrašene, a najčešće je riječ o vegetabilnim motivima. Na pojedinim čašama nalaze se i imena vlasnika radionica u kojima su se izrađivale. Osim čaša pronađeni su i krateri, veće keramičke posude koje su služile za miješanje vina s vodom. Nalazi potječu iz kulturnih slojeva prve faze naselja (2.-1. st. pr. Kr), a dio je pronađen i pri istraživanjima pristaništa.

Kaštela su u nedavnoj prošlosti bila čuvena po vinu i vinarstvu. Svjedočanstva slavne prošlosti još uvijek su vidljiva u krajoliku, na kozjačkim padinama gdje se nalaze krčevinske gomile i prizide starih vinograda i u starim konobama, gdje su sačuvane drvene bačve, alati za obradu zemlje  i vinarska oprema. U novije vrijeme ulažu se znatni napori da se obnovi stara slava. Tako se na preostalom neizgrađenom zemljištu uz maslinike podižu i novi vinogradi, u kojima se sade domaće sorte, ponajprije crljenak kaštelanski, genetski otac čuvenog plavca malog.

Iako postoje indicije da se vinova loza uzgajala i u prapovijesti, prvi pouzdani tragovi uzoja vinove loze i proizvodnje vina povezani su s grčkom kolonizacijom. Na srednjodalmatinskom prostoru primat je tada imala Isejska država, koja je zbog svog položaja  na sredini Jadrana mogla imati razvijenu trgovačku flotu i odnose s ostalim dijelovima Jadrana i šireg mediteranskog prostora. Na novcu kojeg je kovala prikazan je kantaros, grozd i volutni krater, a grčki povjesničar Agatarhid u 2. st. prije Krista navodi kako je „isejsko vino bolje u usporedbi s drugima.“

Novijim arheološkim istraživanjima naselja Sikuli, koja provodi Muzej grada Kaštela, otkriveni su brojni nalazi koji između ostalog pružaju i podatke za nove spoznaje o  vinu na prostoru antičkih Kaštela.Tako su pronađeni i brojni nalazi koji upućuju na prisutnost vina.Prije svega veliki broj amfora u kojima se čuvalo vino, a zatim i luksuzno stolno keramičko posuđe poput tzv. megarskih čaša koje je služilo za svakodnevno ispijanje vina. Jedna vrsta ovih čaša proizvodila se u Sikulima, što potvrđuju pronađeni kalupi. Što znači da Kaštela osim autohtonih vina i čuvenog crljenka, zinfandela*, imaju i originalne vinske čaše izrađivane upravo u Kaštelima.

Uz izložbu se održalo predavanje o povijesti vinarstva i vinogradarstva u Kaštelanskom zaljevu, uz degustaciju kaštelanskog crljenka. Autori predavanja su Robi Bralić, Sanja Acalija  i Ivan Šuta.

__________

U temeljima grada- Iz arheoloških slojeva liburnskoga Zadra

Plakak _u -temeljima -grada _amz

Organizator izložbe: Arheološki muzej Zadar i Arheološki muzej u Zagrebu
Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19
Vrijeme trajanja: 15. veljače- 18. ožujka
Autor stručne koncepcije: Natalija Čondić (AMZd) i Morana Vuković (AMZd)
Autor postava: Natalija Čondić (AMZd) i Morana Vuković (AMZd)
Koordinator projekta: Ozren Domiter (AMZ)
Opseg:  5 vitrina, 1 A-V projekcija, foto uvećanja, informacijske ploče, deplijan, katalog
Web adresa: www.amz.hr
Vrsta: arheološka izložba
Korisnici: sve skupine posjetitelja

Tema : Živeći u neprekinutom kontinuitetu najmanje tri tisuće godina, grad Zadar je i dalje privlačan kao urbani centar i mjesto za život. U takvom gradu neminovne su promjene, a sve one nose i potrebu za iskopima i novim izgradnjama. Svaki pogled u temelje grada otkriva nešto od njegove bogate prošlosti, a najstariji ostaci, oni iz željeznoga doba, donose saznanja o početku života grada.
Ovom izložbom prikazuju se Jadran i Zadar u 1. tisućljeću prije nove ere, a probrana arheološka građa razotkriva dio svakodnevnog života zadarskih Liburna.

__________

Iz bronce u željezo – gradina Špičak

Plakat _Iz -bronce -u -zeljezo _AMZ_web

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu, Muzeji Hrvatskog zagorja – Dvor Veliki Tabor
Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu
Vrijeme trajanja: 01. 03. do 25. 03. 2018.
Autori izložbe: dr. sc. Ivana Škiljan, dr. sc. Ivančica Pavišić
Tehnička realizacija postava: Nives Čurković, Siniša Žnidarec (Muzeji Hrvatskog zagorja – Dvor Veliki Tabor), Ivan Troha (Arheološki muzej u Zagrebu)
Opseg: 50 izložaka
Web: www.amz.hr
Vrsta: arheološka
Korisnici: stručna i šira javnost

Tema: Izložba donosi rezultate arheoloških istraživanja lokaliteta Špičak smještenog u selu Bojačno u općini Zagorska Sela. Uglavnom kroz restaurirane keramičke i metalne nalaze otkrivaju se detalji iz života ovog prapovijesnog naselja koji svoj život intenzivno započinje upravo na prijelazu iz brončanog u željezno doba. Žitelji Špičaka živjeli su u nadzemnim kućama izrađenim od kućnoga lijepa koje su podizali na kamenom živcu s glinenim podom baveći se poljoprivredom i stočarstvom. Koristili su sve blagodati izabrane lokacije – strateški važnu poziciju koja im je davala sigurnost u nemirnim vremenima koja su nastupila, šume bogate divljači i drvom, obližnje glinište i vodene resurse - termalni izvor u Harinoj Žlaki i rijeku Sutlu. Gotovo sve predmete koje su koristili u svakodnevnim aktivnostima proizvodili su sami, poput keramičkih posuda i odjevnih predmeta koje su tkali služeći se vertikalnim tkalačkim stanovima, što je potvrđeno velikim brojem nalaza keramičkih utega i pršljena za vreteno. Na izložbi će se prezentirati i dosadašnja saznanja o prošlosti prostora koji danas obuhvaća Hrvatsko zagorje na prijelazu iz brončanog u željezno doba.

__________

Kule i utvrde Ravnih kotara

Plakat -izlozbe _Kule -i -utvrde -Ravnih -kotara _web

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu, Arheološki muzej u Zadru, Zavičajni muzej Benkovac
Mjesto održavanja: Galerija Arheološkog muzeja u Zagrebu, Pavla Hatza 6, Zagreb
Vrijeme trajanja: 17. siječanj 2018 – 03. veljača 2018
Autori izložbe:   dr.sc. Hrvoje Manenica (AMZd); Marin Ćurković (Zavičajni muzej Benkovac)
Koordinator izložbe: Tara Pivac (AMZ)
Tehnička realizacija postava: tehnička služba Arheološkog muzeja u Zagrebu
Opseg: Devet roll-up postera 100x200 cm, 70 kataloga koji prate izložbu
Web: www.amz.hr
Vrsta: arheološka, povremena izložba, pokretna
Korisnici: sve kategorije posjetitelja

Tema: Izložbom se prezentiraju istraživanja kula i utvrda benkovačkog kraja koja su započeta i provedena tokom 2015 i 2016.g. Prostor grada Benkovca je kroz povijest bio jedno od političkih i kulturnih centara rane Hrvatske kneževine, čemu svjedoči i natpis kneza Branimira iz Šopota, te je kroz cijeli srednji vijek odigrao bitnu ulogu u oblikovanju hrvatskih krajeva. Benkovac je smješten na razmeđi povijesnih zbivanja i sukoba Hrvatsko – ugarskog kraljevstva, Mletačke države i Osmanskog carstva. Radi očuvanja hrvatske države nakon prodaje Dalmacije 1409. g. na benkovačkom prostoru se grade brojne kule i kašteli kao granični pojas prema Mlečanima. Te su kule odigrale veliku ulogu i u borbi s Osmanlijama. Riječ je o utvrdama Kaštel Banjevački, Budak, Lepuri, Brgud, Kaštel Perušić, Otavac Popovićki i Kaštel Benković. Veliki broj tih kula i utvrda sačuvao se do današnjih dana, a najpoznatiji je sigurno Kaštel Benković oko kojeg je kasnije nastao i današnji grad Benkovac. Cilj je ove izložbe  promovirati bogatu kulturno povijesnu baštinu benkovačkog kraja, sačuvati kulturne spomenike i približiti turistima i stanovništvu bogatu povijest i događanja koja su se na ovim prostorima događala unatrag šest stoljeća.

__________

Multikulturalni aspekt neolitičkog nalazišta Brezovljani

Plakat -izlozba -Brezovljani

Autorica izložbe: Lana Okroša Rožić, Grdski muzej Križevci
Organizatori izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu i Gradski muzej Križevci
Mjesto i vrijeme održavanja izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu, Zrinjevac 19, 17.1.-21.2.2018.

Svečano otvorenje izložbe: 16.1.2018. u 19 sati

Izložbom je predstavljeno nalazište Brezovljani, smješteno 13 km južno od Križevaca, koje datira u prijelaz srednjeg na kasni neolitik (5000/4900-4600 g. pr. Kr.). Lokalitet  je postao poznat nakon prvog iskopavanja koje je proveo prof. dr. S. Dimitrijević 1973. g. izdvojivši brezovljanski tip sopotske kulture. Nastavak istraživanja pokrenut je 2002. g. Iskopavanja su se kontinuirano odvijala do 2016. g., a rezultirala su izdvajanjem horizonta Brezovljani-Sé-Lužianky stoga je i naglasak izložbe stavljen na posebne keramičke nalaze koji ukazuju na povezanost lokaliteta Brezovljani sa širokim prostorom kultura protolenđelskog kruga  s područja današnje jugozapadne Slovačke, Donje Austrije i austrijskog Gradišća te jugozapadne Mađarske, kao i na kontakte s ubodnotrakastom keramikom rasprostranjenom u Moravskoj i Donjoj Austriji, ali i na nalaze koji upućuju na veze s butmirskom kulturom s područja središnje Bosne s kojom je ovaj lokalitet također kontaktirao.
Izložena su 62 predmeta

__________

Između dvije imperije – Bosna i Hercegovina na fotografijama Františeka Topiča 1885.-1919.

Između dvije Imperije

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu
Vrijeme trajanja: 28. 03. – 29. 04. 2018.
Autori izložbe: Zijah Gafić i Mirsad Sijarić
Tehnička realizacija postava: Ivan Troha (AMZ)
Koordinacija: Andrijana Pravidur (ZMBiH), Jacqueline Balen (AMZ)
Opseg: 33 fotografija
Web: www.amz.hr
Vrsta: Foto izložba
Korisnici: stručna i šira javnost

Tema:   Bosna i Hercegovina krajem 19. i početkom 20. stoljeća kroz fotografije

Zemaljski muzej BiH od svog osnivanja, uz osnovnu muzeološku i naučnoistraživačku djelatnost na poljima arheologije, etnologije i prirodnih nauka, sistematski prikuplja, obrađuje i arhivira fotografije, negative i filmove, te je nezaobilazna baza i početna točka za svako ozbiljnije istraživanje povijesti fotografije u Bosni i Hercegovini. Unutar te ogromne baze najistaknutije mjesto zauzima raritetna zbirka s više od 6.000 negativa na staklenim pločama koja datira iz vremena kraja 19. i početka 20. stoljeća. Takvim, izuzetno vrijednim, osjetljivim i samim time ugroženim zbirkama daje se prednost i posvećuje posebna pažnja u procesu restauracije, konzervacije i digitalizacije. Kao najveći i sadržajno najvažniji dio navedene zbirke izdvaja se fundus od oko 5.000 negativa objedinjen potpisom jednog od najistaknutijih pionira fotografije u Bosni i Hercegovini – Františeka Topiča, Čeha koji je dobar dio svoga radnog vijeka proveo u Zemaljskom muzeju BiH, prvo kao arhivski činovnik a potom i kao bibliotekar, sekretar i fotograf.

Izložba Između dvije imperije, Bosna i Hercegovina na fotografijama Františeka Topiča 1885. – 1919. predstavlja izbor najzanimljivijih, ranije uglavnom neobjavljivanih Topičevih fotografija i ujedno je najvažniji izdavački poduhvat Zemaljskog muzeja BiH u posljednjih nekoliko godina.

Izložba daje kvalitetniji i cjelovitiji uvid u stvaralački opus autora čiji se rad izdvaja kao izvor prvog reda za istraživanje intimne povijesti i geografije bosanskohercegovačkog društva u osvit jedne od najvećih ljudskih i civilizacijskih tragedija – Prvog svjetskog rata.

__________

Projekt KRUZEJ - Kroz muzej(e) jednaki

Pozivnica Kruzej

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu i Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu  
Vrijeme trajanja: 24. – 31. siječnja 2018.
Partneri na projektu: XI gimnazija, Arheološki muzej u Zagrebu, Etnografski muzej Zagreb, Hrvatski školski muzej, Muzej grada Zagreba i Tiflološki muzej
Autori izložbe: Dajana Batinić,  Nika Kovačev, Ela Kupres Đorđević, Valentina Markač, Mia Maros, Tea Matijević i Andrea Radmanić
Autor postava: Dajana Batinić,  Nika Kovačev, Ela Kupres Đorđević, Valentina Markač, Mia Maros, Tea Matijević i Andrea Radmanić
Vizualni identitet, grafičko oblikovanje izložbe i promidžbenog materijala: Petra Kovačević
Lektura i korektura: Valentina Markač
Fotografije: Tea Matijević, Andrea Radmanić
Videomaterijali, autorica filma: Mia Maros
Organizacija popratnih događanja: Dajana Batinić i Mia Maros
Tehnička realizacija postava: Ivan Troha i Robert Vazdar
Opseg: 11 samostojećih B1 plakata, 1 A-V uradak
Web: www.amz.hr
Vrsta: informativna izložba
Korisnici: sve skupine posjetitelja

Tema: "Projekt KRUZEJ - Kroz muzej(e) jednaki" - izložba je o projektu osmišljenom u sklopu kolegija "Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima" pri Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Projekt je osmislilo sedam studentica Muzeologije i upravljanja baštinom: Dajana Batinić, Ela Kupres Đorđević, Nika Kovačev, Valentina Markač, Mia Maros, Tea Matijević i Andrea Radmanić. Suradnju na projektu potvrdilo je pet muzeja: Arheološki muzej u Zagrebu, Etnografski muzej u Zagrebu, Hrvatski školski muzej, Muzej grada Zageba i Tiflološki muzej, te XI. gimnazija sa 1.B razredom i profesoricom Natašom Babić Bogdanić. Tema projekta je jednakost koja je prilagođena poslanju svakog muzeja, a ravnatelji i kustosi su svoja stručna vodstva prilagodili upravo toj temi. Nakon svakog stručnog vodstva, u organizaciji studentica odrađene su radionice.

__________

Izložbe u 2017. godini:

Izložbe u 2016. godini:

Izložbe u 2015. godini:

Izložbe u 2014. godini:

Izložbe u 2013. godini:

Izložbe u 2012. godini:

Izložbe u 2011. godini:

Izložbe u 2010. godini:

Izložbe u 2009. godini:

Izložbe u 2008. godini:

Izložbe u 2007. godini:

Izložbe u 2006. godini:

Izložbe u 2005. godini:

Izložbe u 2004. godini:

Izložbe u 2003. godini:

Izložbe u 2002. godini:

Izložbe u 2001. godini:

Izložbe u 2000. godini:

Izložbe u 1999. godini:

Izložbe u 1998. godini:

Izložbe u 1997. godini:

Izložbe u 1996. godini: