Stručna edukacija Galerija AMZ

Dana 9. siječnja 2019. godine u Galeriji AMZ Arheološkog muzeju u Zagrebu održana je stručna edukacija u sklopu projekta “Prehistory Adventure - iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu”.

Stručna edukacija sastojala se od dva izlaganja na temu prapovijesnih kulturnih ruta te zaštite špilje Vindije.

Izlaganje dr. sc. Ivora Jankovića iz Instituta za antropologiju pod nazivom “The Neanderthal Trail: Developing A Cultural Route/ Put neandertalaca: razvoj kulturne rute” predstavilo je ideju razvoja turističke kulturne rute koja bi se bazirala na bogatim nalazištima iz razdoblja srednjeg paleolitika na području Hrvatske, a po uzoru na certificirane kulturne rute priznate od strane Vijeća Europe. Uz najpoznatije Hrvatsko nalazište, Hušnjakovo brdo kod Krapine, u programu kulturne rute nalazila bi se i špilja Vindija kao nalazište najmlađih neandertalaca u Europi.

Slijedilo je izlaganje Sanjina Mihelića, ravnatelja Arheološkog muzeja u Zagrebu, partnera za projektu “Prehistory Adventure” koje se baziralo na problematici vezanoj uz špilju Vindiju. Izlaganje “Protecting and Preserving A Neanderthal Cave Site: An Appeal to Save Vindija Cave/ Zaštita i očuvanje špiljskog nalazišta neandertalaca: apel za spas špilje Vindije” upoznalo je zainteresirane s trenutnim stanjem ovog nalazišta te s iznimnom važnosti koju Vindija posjeduje. Izlaganje je također predstavilo napore brojnih znanstvenika, ali i lokalnog stanovništva da se lokalitet u odgovarajućoj mjeri zaštiti i prezentira, posebice kroz projekt “Prehistory Adventure”

Nakon izlaganja uslijedila je živa rasprava na temu spašavanja špilje Vindije sa spominjanjem pozitivnih primjera iz europske prakse.

Izlaganje Drsc Ivora Jankovica Izlaganje Sanjina Mihelica 1

Izlaganje Sanjina Mihelica 2 Publika Na Strucnoj Edukaciji