Textile production in the Early Iron Age, or textile and fashion between East and West

Plakat Vcistakova Textile FSCC Web

Predavanje Textile production in the Early Iron Age, or textile and fashion between East and Westu sklopu kulturnog programa FOUR SEASONS of CZECH CULTURE.

Predavanje o tekstilnoj proizvodnji u ranom željeznom dobu/halštatskom razdoblju od 900. do 450. godine pr. Krista. Od tog vremena poznati su brojni tekstilni nalazi, primjerice jedna od najbogatijih pretpovijesnih tekstilnih zbirki iz rudnika soli u Hallstattu, Austrija. Ikonografski dokazi poznati s područja današnje Austrije, Mađarske i Slovenije također su važni izvori za rekonstrukciju halštatske nošnje. Brojni grobni predmeti - nakit i druge komponente također su važan izvor rekonstrukcije muške i ženske nošnje u kontekstu zapadne i istočne halštatske kulture. Tekstilni nalazi iz bogatih kneževskih grobova smatraju se vrhuncem tekstilne proizvodnje duž europske pretpovijesti. Na temelju tih nalaza moguće je rekonstruirati ne samo osnovno tekstilno tkanje, već i izvorne boje i različite tekstilne tehnike kao što su tkanje na tkalačke pločice, ukrasne šavove i vez. Tijekom predavanja predstavit će se i nekoliko kompletnih rekonstrukcija ženskih i muških kostima starijeg željeznog doba.

O predavaču:

Mgr. Viktoria Čisťakova (Odsjek za arheologiju, Nacionalni muzej Prag)

Viktoria Čisťakova je studirala klasičnu arheologiju na Karlovom sveučilištu u Pragu (2006. - 2012.), od 2012. g. doktorandica je na Institutu za klasičnu arheologiju. U svom doktorskom radu bavi se pitanjem gospodarskog razvoja i proizvodnih aktivnosti u provincijama Donja Mezija i Trakija. Viktoria Čisťakova pridružila se istraživačkom timu u Strojnu u Bugarskoj 2014. godine gdje se bavi antiknim staklom i metalnim nalazima. Od 2014. godine radi kao kustos arheološke zbirke Hallstatt u Narodnom muzeju u Pragu. Također se bavi organizacijom izložbi, projektima eksperimentalne arheologije i popularizacijom.

Lecture Textile production in the Early Iron Age, or textile and fashion between East and West within the cultural program FOUR SEASONS of CZECH CULTURE.

The presentation is focused on the textile production during the Early Iron Age/Hallstatt period (900-450 BC). From that period are known numerous textile finds, for example one of the richest prehistoric textile collection from the salt mines in Hallstatt, Austria.   Iconographic evidences known from the territory of present-day Austria, Hungary and Slovenia are also important sources for reconstruction of the Hallstatt period costume. Numerous grave goods - jewellery and other costume components are also inconsiderable source for reconstruction of male and female costume in the context of western and eastern Hallstatt cultures. The textile finds from the rich princely graves are considered as acme of the textile production along the European prehistory. Based on these finds it is possible to reconstruct not just the basic textile weave, but also original colours and different textile techniques as tablet weaving, decorative stiches and embroidery. During the lecture reconstruction of different male and female Early Iron Age costumes will be also presented. 

About the lecturer:

Mgr. Viktoria Čisťakova (Department of Archaeology, National Museum Prague)

Viktoria Čisťakova studied classical archaeology at the Charles University in Prague (2006-2012) and since 2012, she is a PhD student at the Institute of Classical Archaeology. In her thesis, she deals with the issue of economic development and production activities in the provinces of Moesia Inferior and Thrace. In 2014, she joined the research team at Strojno (Bulgaria) where she handles antique glass and metal findings. Since 2014 she works as a curator of the Hallstatt archaeological collection in the National Museum Prague. She also deals with the exhibition organization, living history projects and archaeology popularization.