Balkanska putovanja Karla Absolona (1908. - 1922.)

Karel Absolon Balkanska Putovanja

Izložba Balkanska putovanja Karla Absolona (1908. - 1922.) u sklopu kulturnog programa FOUR SEASONS of CZECH CULTURE.

Karel Absolon (16. lipnja 1877. - 6. listopada 1960.) bio je češki arheolog, geograf, paleontolog i speleolog, rođen u Boskovicama (Moravska). Absolon je bio unuk paleontologa Jindřicha Wankela. Tijekom studija na Karlovom sveučilištu u Pragu započeo je sa speleološkim istraživanjima u špiljama Moravský kras (Moravski krš) u Moravskoj (danas Češka republika). Godine 1907. postaje kustos Moravskog muzeja u Brnu i profesor paleoantropologije na Karlovom sveučilištu u Pragu, 1926. godine.

Absolon I Zena

Njegova najpoznatija postignuća su paleoantropološka otkrića na lokalitetu Dolní Věstonice, koja uključuju poznatu figuricu Venere. Radio je na sustavnom mapiranju špilja Moravský kras (Moravskog krša), uključujući Macocha jamu i pećine Pekárna, Punkevní i Kateřinská. Također je istraživao krške špilje na Balkanu, u Francuskoj i Engleskoj.

Absolon Foto

Izložba će približiti 10 putovanja Karla Absolona po Balkanu (1908-1922) - istraživanje dinarskog krša, fotografije etnografskog karaktera, dopisivanje sa jugoslavenskima znanstvenicima tog vremena.

Izložba reprodukcija fotografija, karata, korespondencije, dnevnika putovanja, itd. u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Autor izložbe: Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D. (Ravnatelj Centra za kulturnu antropologiju, Moravské zemské muzeum, Pavilon Anthropos Brno)

 Kostrhun Mamut