IZVJEŠĆE ARHEOLOŠKOG MUZEJA U ZAGREBU ZA 2012. GODINU (PDF 337 KB)

Izvješće o radu Arheološkog muzeja u Zagrebu za 2013.

 

2013

PRVA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

35. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

36. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

 

2014

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZAPISNIK DRUGE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK TREĆE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK ČETVRTE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK PETE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK ŠESTE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

ZAPISNIK SEDME SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

 

2015

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZAPISNIK OSME SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK DEVETE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK DESETE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK JEDANAESTE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK DVANAESTE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK TRINAESTE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK ČETRNAESTE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

 

2016

ZAPISNIK PETNAESTE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK ŠESNAESTE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK SEDAMNAESTE SJEDNICE MUZEJSKOG VIJEĆA

ZAPISNIK OSAMNAESTE SJEDNICE MUZEJSKOG VIJEĆA

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

 

2017

ZAPISNIK DEVETNAESTE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK DVADESETE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK DVADESETIPRVE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK DVADESETIDRUGE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK DVADESETITREĆE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK DVADESETIČETVRTE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

 

2018

ZAPISNIK 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK 3. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA