Suveniri

 

MUSEUM SHOP - SUVENIRI

Pritiskom na sličicu pojedinog suvenira dobit ćete uvećanu sliku.

Detaljnije informacije i narudžba suvenira:

tel.: (+385 1) 48 00 008 i 48 73 000

Mail: amz@amz.hr ili kontakt-obrazac

Način plaćanja u MUSEUM SHOP-u: gotovina, kartice - Eurocard Mastercard, Visa, Maestro, Diners i American Express.

Nije moguće plaćati karticama putem interneta.

mastervisamaestrodiners-logoamerican-express

 • Suveniri

  Kultna posuda u obliku ptice

  Vučedol kod Vukovara
  3. tisućljeće pr. Kr.

  Visina: 19,5 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 180 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Idol

  Dalj
  15-14. st. pr. Kr.

  Visina: 23 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 100 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Šalica

  Hrnjevac – Brdo
  Bakreno doba,
  3900-3600. god. pr. Kr.
  Retzgajarska kultura

  Visina: 5,5 cm;
  Širina: 10 cm
  Materijal: keramika

  Cijena: 50 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Trodijelni vrč

  Sarvaš kod Osijeka
  3. tisućljeće pr. Kr.

  Visina: 14,8 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 130 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Ušebti figurica (mala)

  Egipat
  1070-332. g. pr. Kr.

  Visina: 5,7 cm (mala)
  Materijal: Gips

  Cijena: 25 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Ušebti figurica (srednja)

  Egipat
  1070-332. g. pr. Kr.

  Visina: 13,8 cm (srednja)
  Materijal: Gips

  Cijena: 50 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Ušebti figurica (velika)

  Egipat
  1070-332. g. pr. Kr.

  Visina: 21,5 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 80 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Ušebti figurica (velika)

  Egipat
  1070-332. g. pr. Kr.

  Visina: 21,5 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 80 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava faraona (gips)

  Egipat
  1438-1421. g. pr. Kr.

  Visina: 24,5 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 280 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava faraona (Carrara mramor)

  Egipat
  1438-1421. g. pr. Kr.

  Visina: 24,5 cm
  Materijal: Carrara mramor

  Cijena: 1050 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava svećenika

  Egipat

  Kasno razdoblje 1070-332. pr. Kr.

  Visina: 10,5 cm

  Materijal: gips


  Cijena: 65 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava princeze iz Amarne

  Visina: 19 cm

  Materijal: gips


  Cijena: 120 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Skarabej (mali)

  Egipat
  1070-332. g. pr. Kr.

  Dužina: 5,6 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 50 kn
 • Suveniri

  Skarabej (srednji)

  Egipat
  1070-332. g. pr. Kr.

  Dužina: 6 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 60 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Skarabej (veliki)

  Egipat
  1070-332. g. pr. Kr.

  Dužina: 7,1 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 70 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Mačka

  Egipat
  664-525. g. pr. Kr.

  Visina: 15,8 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 125 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava mačke

  Egipat
  664-525. g. pr. Kr.

  Visina: 10,6 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 125 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Asklepije i Higijeja (gips)

  Zemun (Taurunum)
  2. st.

  Visina: 25,5 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 72 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  PSEFIZMA IZ LUMBARDE

  PSEFIZMA IZ LUMBARDE
  Natpis o osnivanju grčke naseobine na otoku Korčuli
  3. st. pr. Kr.

  Dimenzije: 12,5x31,5 cm
  Materijal: gips

  Cijena: 250 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  PSEFIZMA IZ LUMBARDE

  PSEFIZMA IZ LUMBARDE
  Natpis o osnivanju grčke naseobine na otoku Korčuli
  3. st. pr. Kr.

  Dimenzije: 12,5x31,5 cm
  Materijal: carrara mramor

  Cijena: 450 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava djevojke (Crispina?) (gips)

  Sisak (Siscia)
  2. st.

  Visina: 18,5 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 200 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava djevojke (Crispina?) (Carrara mramor)

  Sisak (Siscia)
  2. st.

  Visina: 18,5 cm
  Materijal: Carrara mramor

  Cijena: 550 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Trački konjanik (gips)

  Sisak (Siscia)
  3. st.

  Visina: 25,5 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 72 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava djevojke (Plautila?)

  Solin (Salona)
  3. st.
  Profil /desni, lijevi /
  Visina: 22,5 cm
  Materijal: gips

  Cijena: 180 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava djevojke (Plautila?) (gips)

  Solin (Salona)
  3. st.

  Visina: 22,5 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 385 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava djevojke (Plautila?) (Carrara mramor)

  Solin (Salona)
  3. st.

  Visina: 22,5 cm
  Materijal: Carrara mramor

  Cijena: 1000 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Dvije mladenačke figure

  Srijemska Mitrovica (Sirmium)
  2. st.

  Visina: 13 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 60 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava Venere (gips)

  Senj (Senia)
  3. st.

  Visina: 16,8 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 100 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Bradati mladić (gips)

  Zagreb
  3 st.

  Visina: 16 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 150 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Scena lova (gips)

  Petrovci
  3. st.

  Visina: 10 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 78 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava carice Plautile (gips)

  Solin (Salona)
  3. st.

  Visina: 26,5 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 250 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava carice Plautile (Carrara mramor)

  Solin (Salona)
  3. st.

  Visina: 26,5 cm
  Materijal: Carrara mramor

  Cijena: 950 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Branimirov natpis (mali)

  Muć Gornji kod Splita
  9. st. (888. g.)

  Dužina: 27 cm - 10,7 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 100 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Branimirov natpis (orginalna veličina)

  Muć Gornji kod Splita
  9. st. (888. g.)

  Dužina: 87 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 2340 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava Bakha

  Zemun (Taurunum)
  3. st.

  Visina: 8 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 37 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava mladića

  Solin (Salona)
  3. st.

  Visina: 11 cm
  Materijal: Gips

  Cijena: 37 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Iločki stup (dio)

  Ilok
  12. st.

  Visina: 120 cm (orig. vel.) - 27 cm (dio)
  Materijal: Gips

  Cijena: 130 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Iločki stup (orginalna veličina)

  Ilok
  12. st.

  Visina: 120 cm (orig. vel.) - 27 cm (dio)
  Materijal: Gips

  Cijena: 2340 kn
 • Suveniri

  Rimska lampica

  Ščitarjevo (Andautonia)
  1-2. st.

  Visina: 2,6 cm
  Materijal: Keramika

  Cijena: 50 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava Venere (?)

  Minturno(?), Italija
  1. polovica 2. st.

  Materijal: Acrystal, Carrara mramor

  Cijena: 1000 kn
  Dodaj u košaricu
 • Suveniri

  Glava Venere (?)

  Minturno(?), Italija
  1. polovica 2. st.

  Materijal: gips

  Cijena: 350 kn
  Dodaj u košaricu