Pretpovijesni odjel

Pretpovijesna zbirka, koja sadrži cca 78.000 predmeta, jedna je od najvećih i najcjelovitijih zbirki takva sadržaja u ovim krajevima. Raznorodna građa pruža uvid u razvoj i slijed kultura pretpovijesnih razdoblja na povijesnim hrvatskim prostorima, uključujući i područje vojvođanskog Srijema, u rasponu od sedam tisućljeća, tj. od mlađeg kamenog doba pa sve do mlađeg željeznoga doba. U sastavu zbirke su mnogi značajni arheološki nalazi među kojima je, primjerice, bogata keramička zbirka vučedolske kulture, zatim brončani i zlatni predmeti brojnih pronađenih skupnih nalaza (ostava), te druga raznorodna građa, koja karakterističnim stilskim osobinama i načinom izradbe predstavlja dragocjen izvor podataka o životu stanovništva u brončanom dobu. U zbirci je u znatnom broju zastupljena ostavština osebujnih oblika i ornamentike, zatim nakit od bronce i plemenitih metala te ratnička oprema iz grobova različitih kulturnih skupina starijega željeznog doba, a bogato su zastupljeni i predmeti različitih tipoloških obilježja mlađeželjeznodobne keltske provenijencije. Posebno su značajni ostaci materijalne kulture Japoda, koji su u okviru zbirke izdvojeni u zasebnu cjelinu.

Virtualna šetnja, stalni postav.

Stručni djelatnici:
dr. sc. Jacqueline Balen, muzejska savjetnica, voditeljica Odjela (jbalen@amz.hr)

Sanjin Mihelić, viši kustos (smihelic@amz.hr)
Ivan Drnić, viši kustos  (idrnic@amz.hr)
Ana Đukić, kustosica (adukic@amz.hr)

  • Pretpovijesni odjel
  • Pretpovijesni odjel
  • Pretpovijesni odjel
  • Pretpovijesni odjel
  • Pretpovijesni odjel