Numizmatički odjel

Numizmatička zbirka Arheološkog muzeja svojim je sadržajem bliža profilu kabineta. Broji više od 270 000 primjeraka metalnog novca, papirnih novčanica, medalja, spomenica, plaketa, značaka, kolajna, markica i ľetona. Značajna je i Numizmatička biblioteka koja djeluje u sklopu zbirke.

Osnovna područja, koja pokrivaju i odgovarajući inventari, jesu: grčki (autonomni novci grčko-rimskih gradova) i keltski novac, rimski republikanski, rimski carski i bizantski novac, novac srednjeg i novijeg vijeka te medalje. Kao osobitu rijetkost, u svjetskim razmjerima bilo bi teąko izdvojiti bilo koju od tih cjelina. Ipak, moľe se istaknuti izrazito bogata i vrijedna zbirka keltskog novca, zatim ilirsko-grčkog novca, pojedinih medalja i, svakako, skupne nalaze iz svih razdoblja.

Virtualna šetnja, stalni postav.

Stručni djelatnici:

voditelj zbirke antičkog, srednjovjekovnog i novovjekovnog novca

dr.sc. Tomislav Bilić, viši kustos,  tbilic@amz.hr

Miroslav Nađ, kustos, mnad@amz.hr

 

  • Numizmatički odjel
  • Numizmatički odjel
  • Numizmatički odjel
  • Numizmatički odjel
  • Numizmatički odjel