Egipatski odjel

Kliknite ovdje za odlazak na mini-site EGIPTOLOGIJA

Fundus egipatske zbirke broji više od 2100 predmeta i uglavnom je nabavljen u 19. stoljeću otkupom od obitelji austrijskog podmaršala Franza Kollera. Ranija egipatska razdoblja u zbirci zastupaju pogrebne i zavjetne kamene stele iz Srednjeg kraljevstva (2040-1785. god. pr. Kr.) te neki predmeti iz Novog kraljevstva (1552-1070. god. pr. Kr.). Glavni dio fundusa čine predmeti iz kasnog razdoblja starog Egipta (1070. god. pr. Kr. - 30. god. po Kr.). Iz tog razdoblja (osobito iz doba saiskih vladara 26. dinastije) potječe niz spomenika u kamenu i bronci. Muzej posjeduje i bogatu kolekciju figurica ušabti i kanopskih vaza. Opus spomenika iz Ptolemejskog doba prikazan je poglavito brončanim statuama božanstava, a iste su datacije i dva sarkofaga te nekoliko papirusa sa zapisom Knjiga mrtvih.

Zagrebačka mumija

 

Egipatski odjel

Poznata egipatska mumija, nedavno temeljito restaurirana, bila je ovijena razrezanim trakama Zagrebačke lanene knjige, najdužeg sačuvanog teksta etruščanskog jezika. Uz mumiju čuva se i popratni papirus s tekstom nekoliko poglavlja Knjige mrtvih, koji je bio dijelom pogrebne opreme pokojnice. Papirus napisan na hijeratici je oštećen, a iz čitljivih fragmenata vidljivo je ime mumificirane žene bilo Nesi-hensu te da je bila žena Paher-hensua, "božanskog krojača" iz Tebe.

 

1998. god. dr. Nazzareno Gabrielli iz Instituta za znanstvena istraživanja Vatikanskih muzeja obavio je složeni restauratorski zahvat, spasivši tijelo mumije od ubrzanog propadanja.

Virtualna šetnja, stalni postav.

Stručni djelatnik:
Igor Uranić, mag., muzejski savjetnik, voditelj Odjela (iuranic@amz.hr)

  • Egipatski odjel
  • Egipatski odjel
  • Egipatski odjel
  • Egipatski odjel