Odjel za dokumentaciju

 

Odjel za dokumentaciju

Tek nedavno osnovani Odjel za stručnu dokumentaciju i fotodokumentaciju zadužen je za sekundarnu dokumentaciju Arheološkog muzeja u Zagrebu. Sekundarna muzejska dokumentacija obuhvaća popratne i dopunske fondove muzejske djelatnosti. Do sada su osnovani fondovi fototeke, hemeroteke, videoteke, dijateke, fonoteke, medijateke, dokumentacijskih crteža, posebnih događanja, dokumentacije o osnivanju i povijesti muzeja te fond izložbi.

 

Djelatnici odjela istražuju arhivsku građu te ju digitaliziraju, crtaju arheološki građu i terensku dokumentaciju, snimaju i izrađuju fotografije muzejskih predmeta te surađuju s drugim odjelima Muzeja.

Stručni djelatnici:

Ana Solter, viša dokumetaristica, voditeljica Odjela (asolter@amz.hr)
Miljenka Galić,  viša dokumentaristica, crtačica (mgalic@amz.hr)

dr.sc. Filomena Sirovica, dokumentaristica  (fsirovica@amz.hr)

Srećko Škrinjarić, muzejski tehničar (sskrinjaric@amz.hr)
Igor Krajcar, fotograf  (ikrajcar@amz.hr)