Knjižnica

knjiznicaKnjižnica Arheološkog muzeja sadrži oko 45000 različitih svezaka i jedna je od najbogatijih specijaliziranih arheoloških knjižnica u Hrvatskoj. Od 1945. godine za raspored knjiga primjenjuje se lokalna signatura, pa je to načelo i danas u upotrebi. Iako je knjižnica otvorena za sve zainteresirane građane, najveći dio korisnika su arheolozi, znanstvenici te studenti arheologije i srodnih struka.

Od godine 1984. kataloška obrada obavlja se po ISBD-u, a od 1993. započinje kompjutorska obrada knjižnog fonda. Knjižnica danas ima 3 kataloga: stari (rukom pisani), novi (po ISBN-u), i najnoviji kompjutorski način kataloškog pretraživanja (za manji dio fonda). Knjižnica surađuje s 363 ustanove od kojih se godišnje zamjenom prikuplja 514 časopisa. Ukupan godišnji priliv iznosi oko 600 svezaka. Najveći dio bibliotečnog fonda Muzej pribavlja razmjenom za različita svoja izdanja, poglavito za muzejski godišnjak Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu, ali i za druga prigodna izdanja, kataloge, monografije i dr.

Stručni djelatnici:
Roland Heide, diplomirani knjižničar, voditelj Odjela (rheide@amz.hr)

Iva Cvitan, diplomirana knjižničarka (icvitan@amz.hr)