Obavijest o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) obavještavamo da nema gospodarskih subjekata s kojima Arheološki muzej u Zagrebu kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu istog članka.

--------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

 2019.

Privremeni plan javne nabave za 2019. godinu

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa za 2019. godinu

 

Procedura stvaranja ugovornih obveza u AMZ-u