Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu

ISSN 0350-7165

 • VAMZ, 3. serija LI (2018)

  3. serije
  LI (2018)

  Urednik: Tomislav Bilić
  208 str.vjesnik AMZ
  Cijena: 120 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ, 3. serija L (2017)

  3. serije
  L (2017)
  Urednik: Tomislav Bilić

  348 str.vjesnik AMZ
  Cijena: 120 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ, 3. serija XLIX (2016)

  3. serije
  XLIX (2016)
  Urednik: Sanjin Mihelić

  324 str.vjesnik AMZ
  Cijena: 120 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ, 3. serija XLVIII (2015)

  3. serije
  XLVIII (2015)
  Urednica: Jacqueline Balen

  160 str.vjesnik AMZ
  Cijena: 120 kn

 • VAMZ, 3 serija XLVII (2014)

  3. serije
  XLVII (2014)
  Urednica: Jacqueline Balen

  316 str.vjesnik AMZ
  Cijena: 120 kn

 • VAMZ

  3. serije
  XLVI (2013)
  Urednica: Jacqueline Balen

  328 str.vjesnik AMZ
  Cijena: 100 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  XLV (2012)
  Urednica: Jacqueline Balen

  611 str.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  XLIV (2011)
  Urednik: Ante Rendić-Miočević

  358 str.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3.serija
  XLIII (2010)
  Urednik: Ante Rendić-Miočević

  558 str.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3.serija
  XLII (2009)
  Urednik: Ante Rendić-Miočević

  537 str.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3.serija
  XLI (2008)
  Urednik: Ante Rendić Miočević

  472 str.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  XXXX (2007)
  Urednik: Ante Rendić Miočević

  426 str.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. Serija
  XXXIX. (2006)
  Urednik: A. Rendić- Miočević

  273 str.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. Serija
  XXXVIII (2005)
  Urednik: A. Rendić- Miočević

  183 str.A. Škegro, Brotnjom od pretpovijesti do srednjeg vijeka. – M. Ilkić, Pečati na antičkim opekama i krovnim crijepovima iz Sotina (Cornacum). – A. Škegro, Rimski spomenici iz Tomislavgrada. – T. Pleše, Lepoglava, klaustar pavlinskog samostana. – I. Janković, Mala stopala, veliki koraci. – N. Gabrielli, Restauriranje zagrebačke mumije. – Z. Dukat, B. Mašić, Nalaz grčkog novca u Zagrebu. – Z. Dukat, I. Mirnik, Stari novac iz potoka Medveščaka u Zagrebu. – Prikazi.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. Serija
  XXXVII (2004)
  Urednik: A. Rendić- Miočević

  272 str.A. Rendić-Miočević, Uvodna riječ. - D. Balen-Letunić, Ružica Drechsler-Bižić. - L. Bakarić & I. Mirnik, Ružica Drechsler-Bižić Bibliografija radova 1951.-1991. - Rajna Šošić & Ivor Karavanić, Cijepani litički materijal s prapovijesnog nalazišta Slavča, Nova Gradiška. - Ivan Šarić, Arupijski prostorni koncept u arealu Gackoga polja. - Martina Blečić, Grobnik u željezno doba. - Alka Domić-Kunić, Literarni izvori za iliričke provincije (Dalmacije i osobito Panoniju) u Naturalis historia Plinija starijeg. - Eric Fouache & Sanja Faivre & Jean-Jacques Dufaure & Vladimir Kovačić & Francis Tassaux & Pierre Tronche, Morska razina u rimsko doba na području Istre. - Ante Rendić-Miočević, Ulomak antičkog sarkofaga iz Baške na otoku Krku s prizorom iz Trojanskog rata. - Ivan Mirnik, Novac iz starohrvatskih grobova. - Marin Vodanović & Hrvoje Brkić & Željko Demo, Paleostomatološka analiza humanog kraniofacijalnog osteološkog materijala sa srednjovjekovnog nalazišta Bijelo Brdo kod Osijeka.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. Serija
  XXXVI (2003)
  Urednik: A. Rendić- Miočević

  222 str., 126 slika, 19 tabliJ. Balen & I. Karavanić, Rukotvorine iz Spiennesa u svjetlu eksploatacije kremenih materijala u neolitiku. – R. Zlatunić, Neolitički pogrebni ukopi na prostoru istočne jadranske obale i u njezinu širem zaleđu (prijelazna zona). Tipološko-statistička analiza. – Lj. Perinić Muratović, Vojnički kultovi u Mursi. - I. Radman-Livaja, Rimska brončana pločica iz Baranje. – A. Škegro, Rimski spomenici iz Bosne i Hercegovine. – L. Bekić, Novi nalaz ranosrednjovjekovnog koplja s krilcima. – P. Meyrat, The papyrus Zagreb 603. – I. Uranić, Sedam brončanih kipova Harpokrata. – PRIKAZI.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. Serija
  XXXV (2002)
  Urednik: A. Rendić-Miočević

  285 str., 42 slike, 37 tabli, 1 kartaI. Mirnik, VeraVejvoda (1917-2002). In memoriam. – N. Petrić, Zanimljivi crteži na prepovijesnoj keramici hvarske kulture. Prikazi kometa iz približno 3000.g.pr.Kr.?. – D. Radić, O jednom zoomorfnom prikazu na kerarnici Hvarske kulture. - J. Balen, Topografija nalazišta kostolačke kulture u sjevernoj Hrvatskoj. – I. Gale, Vučedolsko naselje na Ervenici u Vinkovcima. – M. Blečić, Kastav u posljednjem tisućljeću prije Krista. – P. Kos, Nalaz keltskog novca na području Baline Glavice (Sinatian) u Dalmaciji. – B. Ilakovac, Antički geodetski instrument grama. – I. Radić-Rossi, Rimski svijećnjak iz podmorja Palagruže. – A. Busuladžić, Villa rustica u Bihovu kraj Trebinja. – L. Bekić & M. Lovenjak, Novi natpis vojnog obilježja iz okolice Zagreba. – N. Cambi, Bilješke uz reljef Epone iz Koprna. – I. Mirnik, Patvorine poljskog novca u numizmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu. – M. Galić & I. Radman-Livaja, Zaštitno istraživanje u Samoborskim Novakima 2000. godine. – S. Mihelić, Prilog poznavanju pretpovijesne zemljoradnje.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. Serija
  XXXIV (2001)
  Urednik: A. Rendić-Miočević

  292 str., 59 slika, 19 tabli, 4 karteS. Karavanić & M. Mihaljević, Ostava iz Mačkovca. – Z. Mirdita, Prisutnost orijentalnih kultova na području Dardanije. – Z. Dukat, Numidski i rimski novac s lokaliteta Plešivica-sedlo. – M. Blečić, Prilog poznavanju antičke Tarsatike. – I. Radman-Livaja, Rimski projektili iz Arheološkoga muzeja u Zagrebu. - I. Ožanić, Tri rimske opeke s prikazom ljudskog lika iz Arheološkog muzeja u Zagrebu. - L. Bekić, Rimski i bizantski novac iz Veštra. – I. Uranić, Dubrovačka zbirka egipatskih starina. – I. Mirnik, Genealoške bilješke Mijata Sabljara o njegovoj obitelji. - T. Luetić, Darovi i darovatelj i Arheološkom odjelu Narodnog zemaljskog muzeja u Zagrebu od 1868. do 1875. godine.
  I. Mirnik, VeraVejvoda (1917-2002). In memoriam. – N. Petrić, Zanimljivi crteži na prepovijesnoj keramici hvarske kulture. Prikazi kometa iz približno 3000.g.pr.Kr.?. – D. Radić, O jednom zoomorfnom prikazu na kerarnici Hvarske kulture. - J. Balen, Topografija nalazišta kostolačke kulture u sjevernoj Hrvatskoj. – I. Gale, Vučedolsko naselje na Ervenici u Vinkovcima. – M. Blečić, Kastav u posljednjem tisućljeću prije Krista. – P. Kos, Nalaz keltskog novca na području Baline Glavice (Sinatian) u Dalmaciji. – B. Ilakovac, Antički geodetski instrument grama. – I. Radić-Rossi, Rimski svijećnjak iz podmorja Palagruže. – A. Busuladžić, Villa rustica u Bihovu kraj Trebinja. – L. Bekić & M. Lovenjak, Novi natpis vojnog obilježja iz okolice Zagreba. – N. Cambi, Bilješke uz reljef Epone iz Koprna. – I. Mirnik, Patvorine poljskog novca u numizmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu. – M. Galić & I. Radman-Livaja, Zaštitno istraživanje u Samoborskim Novakima 2000. godine. – S. Mihelić, Prilog poznavanju pretpovijesne zemljoradnje.

  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3.serija
  XXXII-XXXIII (1999-2000)
  Urednik: A. Rendić-Miočevič

  315 str., 39 tabli, 8 karata, 55 slikaM. Dizdar, M. Krznarić Škrivanko, Prilog poznavanju arhitekture starčevačke kulture u Vinkovcima. - D. Balen-Letunić, Japodske nekropole s ogulinskog područja. - Z. Mirdita, O južnoj granici Dardanaca i Dardanije u antici. – B. Ilakovac, Kad je popločen i ukrašen emporij rimske kolonije Jader. - I. Radman-Livaja, Olovna tanad iz Arheološkog muzeja u Zagrebu. - Z. Gregl-B. Migotti, Nadgrobna stela iz Siska (CIL III 3985). B. Marijan, Ploče rimskih urna na Grepcima kod Livna. - K. Simoni, Ranobizantski utezi iz srednjovjekovne zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu. - B. Obelić-A. Sliepčević, Korekcija 14C rezultata starosti drvenih greda iz crkve sv. Donata u Zadru. - I. Mirnik, Skupni nalazi novca iz Hrvatske XI-XIII. - L. Bekić, Uvod u problematiku glinenih lula na području Hrvatske. - H. Malinar, Konzerviranje staroegipatskih predmeta iz Arheološkog muzeja u Zagrebu PRIKAZI.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  XXX-XXXI (1997-98)
  Urednik: Ante Rendić-Miočević

  293 str., 59 tabliA. Rendić-Miočević, In honorem Josipu Brunšmidu. - J. Balen, Nalazište lasinjske kulture u Dubrancu. - Z. Mirdita, Teoforična imena u onomastici Dardanije u rimsko doba. - V. Begović-Dvoržak, Raskoš rimskih ladanjskih vila - terme rezidencijalnog kompleksa na Brijunima. - B. Ilakovac, Limitacija agera rimske Kise (Cissa). - J. Miškiv, Rimska vojnička diploma iz Slavonskog Broda. - D. Maršić, Ikonografski tip nimfa sa školjkama. - Z. Dukat, Skupni nalaz rimskog kasnocarskog bakrenog novca s lokaliteta Gospin otok u Solinu. - I. Mirnik, A. Šemrov, Byzantine coins in the Zagreb Archaeological Museum Numismatic Collection. - A. Bartczak, The early Abbasid dinars of the Petrovci hoard. - I. Uranić, Akvizicija zbirke skarabeja i skaraboida Arheološkog muzeja u Zagrebu. - PRIKAZI.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  XXVIII-XXIX (1995-96)
  Urednik: Ante Rendić-Miočević

  264 str., 25 tabliD. Glogović, Mačevi s jezičastim rukohvatom iz Dalmacije u svjetlu novih nalaza iz rijeke Cetine. – D. Balen-Letunić, K figuralno ukrašenim trapezoidnim pojasnim kopčama tipa Prozor. – A. Domić-Kunić, Classis praetoria misenatium. S posebnim obzirom na mornare podrijetlom iz Dalmacije i Panonije. – B. Ilakovac, Postanak i razvoj ninskih (Aenona) mostova. – Z. Dukat, I. Šarić, Rimska štedna kasica iz Siska. – D. Periša, Rimski carski novci s Haništa u Banjaluci. – B. Migotti, Ranokršćanski grobni nalazi iz Velikih Bastaja kod Daruvara. – I. Mirnik, Novac Istočnog Rimskog Carstva u numizmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu. – I. Uranić, Egipatska skulptura u Arheološkom muzeju u Zagrebu. – PRIKAZI.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  XXVI-XXVII (1993-94)
  Urednik: Ante Rendić-Miočević

  176 str., 21 tablaI. Karavanić, Kamene rukotvorine s nalazišta Spiennes iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. – A. Benac, Napomene uz problematiku prahistorijske nekropole u Bezdanjači. – V. Begović-Dvoržak, Rezidencijalni kompleks u uvali Verige na Brijunima. – B. Ilakovac, Ranokršćanski relikvijari (Cissa) biskupije iz Novalje na otoku Pagu. – Z. Vinski, Uz problematiku starog Irana i Kavkaza o osvrtom na podrijetlo Anta i bijelih Hrvata. – I. Mirnik, Skupni nalazi novca iz Hrvatske. X. Skupni nalaz akvilejskih denara 15. st. iz Vukovara. – H. Neumann, Die Keilschrifttexte in der Sammlung des Archaologischen Museums. (Klinasti natpisi u zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu). – I. Uranić, Sarkofag i kartonaža Kaipamau. – B. Plavšić, I. Mirnik, A. Rendić-Miočević, M. S. Kogutt, X-ray analysis of three Egyptian mummies. – PRIKAZI.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  XXIV-XXV (1991-92)
  Urednik: Ante Rendić-Miočević

  264 str., 50 tabliA. Rendić-Miočević, Branka Vikić-Belančić. - L. Bakarić-M. Marović, Popis radova. D. Balen-Letunić, Nalaz ratničke opreme iz Krka. – M. Zaninović, Heraclea Pharia. – Lj. Plesničar-Gec, Bronasti statueti iz Emone. – M. Suić, Liburnija i Liburni u vrijeme velikog ustanka u Iliriku od 6. do 9. god. poslije Krista (uz CIL V 3346). – D. Rendić-Miočević, O akvejasejskoj epigrafskoj baštini i o posebnostima njenih kultnih dedikacija. – A. Rendić-Miočević, Rimska portretna plastika iz zbirke L. Nugenta u zagrebačkom Arheološkome muzeju i Pomorskom i Povijesnome muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci. – I. Šarić, Dva zanimljiva rimska nadgrobna spomenika na području Korduna. – N. Cambi, Dvije nove akvizicije Arheološke zbirke franjevačkog samostana u Sinju. – B. Ilakovac, Brončani okovi od osovina rimskih vrata iz ulice Kraljskog Dalmatina u Zadru. – Z. Gregl, Antičko nalazište Repišće kod Jastrebarskog. – A. Faber, Antička apsida i njezin kontinuitet u arhitekturi sakralnih objekata. – B. Migotti, Dalmacija na razmeđi Istoka i zapada u svjetlu međusobnog odnosa jaderske i salonitanske ranokršćanske crkve. – I. Mirnik, Skupni nalazi slavonskih banovaca u numizmatičkoj zbirci Arheološkoga muzeja u Zagrebu. – I. Uranić, Prilozi o skarabejima srca u Arheološkome muzeju u Zagrebu. – PRIKAZ.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  XXIII (1990)
  Urednik: Ante Rendić-Miočević

  194 str., 94 tableD. Balen-Letunić, Ksenija Vinski-Gasparini – bibliografija K. Minichreiter, Starčevačko naselje u Pepelanama kod Virovitice. – D. Balen-Letunić, Perle s tri lica pronađene na području Like. – N. Majnarić-Pandžić, Novi nalazi pojasne kopče tipa Laminci iz Siska. – M. Suić, Nekoliko primjera toponomastičkih refleksa kontinuiteta i pomicanja naselja iz antičke Liburnije. – D. Rendić-Miočević, “Illyrico-Pannonica” kao tema legendi u rimskoj numografiji. – V. Begović-Dvoržak, Antička vila u uvali Verige na Brijunima. – N. Cambi, Nadgrobne stele s portretima podrijetlom s otoka Šolte i Drvenika. – B. Crnković, D. Slovenec, A. Sokač, Ceramics from the Roman city of Salona near Split. – Ž. Tomičić, Materijalni tragovi ranobizantskog vojnog graditeljstva u Velebitskom podgorju. – I. Mirnik, Skupni nalazi novca iz Hrvatske IX. Skupni nalaz Heraklijevih zlatnika iz Zrmanje. – N. Petrić, Srednjovjekovne svjetiljke i predromanički pilastar s Hvara. – I. Uranić, Pogrebna stela Min-Nakhta u Arheološkom muzeju u Zagrebu. – PRIKAZI.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  XXII (1989)
  Urednik: Ante Rendić-Miočević

  180 str., 37 tabliL. Bakarić, Grob 154 iz Kompolja. – B. Migotti, Grčko-helenistička keramika iz Starog Grada na Hvaru (II.). – D. Gerić, Z. Gregl, Rekonstrukcija groba 48 s rimskodobne nekropole Gornja Vas u lapidariju Arheološkog muzeja u Zagrebu. – B. Vikić-Belančić, Ranocarska svjetiljka iz Siska. – N. Cambi, Bilješke uz dvije panonske nadgrobne stele. – Z. Dukat, I. Mirnik, Nekoliko značajnijih kovova Prve tetrarhije u Arheološkom muzeju u Zagrebu. – I. Dvoržak-Schrunk, Dioklecijanova palača od 4. do 7. stoljeća u svjetlu keramičkih nalaza. – K. Simoni, Nalazi iz vremena seobe naroda u zbirkama Arheološkog muzeja u Zagrebu. – I. Mirnik, Skupni nalazi novca iz Hrvatske. VIII. Ostava srebrnog novca iz XVII-XVIII. stoljeća iz Korduševca. – P. Selem, Dvije brončane statuete egipatskih božanstava. – V. Zlatar-Montan, Quatro ceramios precolombinos en Zagreb. (Četiri primjerka pretkolumbijske keramike u Zagrebu). – KRONIKA.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  XXI (1988)
  Urednik: Ante Rendić-Miočević

  169 str., 24 tableA. Rendić-Miočević, Ivica Degmedžić D. Balen-Letunić, Nekoliko ostava iz kasnog brončanog doba u Srijemu. – R. Drechsler-Bižić, Dva zanimljiva nalaza iz japodske nekropole u Prozoru. – I. Radić, O nalazima antičkih brodskih žrtvenika u podmorju istočnog Jadrana. – M. Šegvić, Natpis veterana XV. Apolinarske legije u Topuskom. – M. Jarak, Napomene uz problem porijekla ranokršćanskog simbolizma. – K. Simoni, Srebrna žlica iz Siska. – I. Mirnik, O skupnom nalazu srebrnog novca 15-17. st. iz Pribojske Goleše. – M. Marović, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu (Bibliografija 3. serije VAMZ). – KRONIKA.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  XX (1987)
  Urednik: Ante Rendić-Miočević

  131 str., 32 tableD. Balen-Letunić, Prethistorijski nalazi s gradine Kiringrad. – I. Mirnik, A. Rendić-Miočević, Liber linteus Zagrabiensis II. – I. Mirnik, Skupni nalazi novca iz Hrvatske. V. Ostava iz Gračaca iz godine 1926. VI. Skupni nalaz novca XV-XVI. stoljeća iz Devčić-drage. – Z. Gregl, Figuralna ornamentika na urnama u obliku kuća. – N. Šipuš, Skupni nalaz rimskih brončanih novaca iz sredine IV stoljeća u Sisku godine 1985. – A. Milošević, Ranosrednjovjekovna sjekira iz Vedrina i drugi nalazi sjekira tog vremena na području Hrvatske. - PRIKAZ.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  XIX (1986)
  Urednik: Ante Rendić-Miočević

  228 str., 60 tabliM. Pallottino, Il libro etrusco della mummia di Zagabria-Significato e valore storico e linguistico del documento. (Etruščanska knjiga Zagrebačke mumije-Značenje te povijesna i lingvistička vrijednost dokumenta). – A. J. Pfiffig, Zur Heuristik des Liber linteus zagrabiensis. (K heuristici zagrebačke lanene knjige). – H. Rix, Etruskisch culs “Tor” und der Abschnitt VIII 1-2 Zagreber liber linteus. (Etruščanski culs “vrata” i odlomak VIII 1-2 Zagrebačke lanene knjige). – I. Mirnik, A. Rendić-Miočević, Liber linteus Zagrebiensis. – M. Flury-Lemberg, Die Rekonstruktion des Liber linteus Zagrabiensis oder die Mumienmilden von Zagreb. (Rekonstrukcija Zagrebačke lanene knjige ili povoja Zagrebačke mumije). – D. Srdoč, N. Horvatinčić, Radiocarbon dating of the Liber linteus Zagrabiensis (Određivanje starosti Zagrebačke lanene knjige metodom radioaktivnog ugljika). – B. Plavšić, J. Hančević, X-ray analysis of the Zagreb Mummy. (Analiza klasičnih rengenograma Zagrebačke mumije). – N. Tvrtković, O nalazu lubanje mačke među fragmentima vijenca Zagrebače mumije. – R. Drechsler-Bižić, Naseobinski objekti na nekim gradinama u Lici. - L. Bakarić, Rezultati novih istraživanja u Smiljanu. – D. Balen-Letunić, Latenske žvale iz Slavonskog Kobaša. – B. Migotti, Grčko-helenistička keramika iz Starog Grada na Hvaru. – Z. Dukat, I. Mirnik, Etruščanski i ubrijski novci u Arheološkom muzeju u Zagrebu. – A. Rendić-Miočević, Minijaturna brončana kompozicija s likom Dijane iz Siska. – R. Matijašić, Lateres siscienses (ad CIL III 11378-11386). – K. Simoni, Neobjavljeni okovi i jezičci nakitnog stila Blatnica iz Arheološkog muzeja u Zagrebu.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  XVIII (1985)
  Urednik: Ante Rendić-Miočević

  103 str., 18 tabliZ. Marković, Problem ranog eneolita u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. – D. Balen-Letunić, Ostava kasnog brončanog doba iz Maličke. – D. Rendić-Miočević, Novi prilozi pitanju Rhedon-emisija lješke kovnice. – M. Suić, Mursensia Quaedam. – D. Gaspar, Das römische Schloss mit Drehschlüssel. (Rimska brava s ključem na okretanje). – N. Šipuš, Brončani novci rimskog cara Honorija s kovničkom oznakom “SM”. – I. Mirnik, Nalazi novca s Majsana. – PRIKAZI.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  XVI-XVII (1983-84)
  Urednik: Ante Rendić-Miočević

  320 str., 65 tabli
  B. Vikić-Belančić, Duje Rendić-Miočević, Biografija - M. Šarić-Šegvić, Bibliografija. T. Težak-Gregl, Neolitička i eneolitička antropomorfna plastika iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. – K. Vinski-Gasparini, Brončani kratki mač nađen u Inđiji i njemu srodni primjerci u Hrvatskoj. – D. Balen-Letunić, Grob starijeg željeznog doba iz Sv. Petra Ludbreškog. – D. Nemeth-Ehrlich, Helenistički gutusi iz Arheološkog muzeja u Zagrebu. - Z. Dukat, I. Mirnik, Aureus Kvinta Kornuficija. – M. Gorenc, Minerva iz Varaždinskih Toplica i njen majstor. – M. Kadi, Fotogrametrijska obrada kipa Minerve iz Varaždinskih Toplica. – I. Šarić, Poklopac “japodskog” osuarija. – B. Vikić-Belančić, Sustavna istraživanja u Ludbregu od 1968-1979. godine. – M. Šarić-Šegvić, Ponovo o rimskom grobu u Topuskom. – Z. Gregl, Rimski medicinski instrumenti iz Hrvatske II. – Z. Vinski, Ponovno o karolinškim mačevima u Jugoslaviji. – Ž. Demo, Srednjovjekovni mačevi u Muzeju grada Koprivnice. – I. Mirnik, Skupni nalazi novca iz Hrvatske IV. Skupni nalaz srebrnika 14-16. st. iz Tkalaca. – Z. Horvat, Kapela sv. Tri Kralja u Tkalcima nad Krapinom. – KRONIKA.
  Cijena: 20 kn

 • VAMZ

  3. serija
  XV (1982)
  Urednik: Zdenka Dukat

  280 str., 66 tabli
  Marcel Gorenc - bibliogafija tiskanih radova u izboru D. Rendić-Miočević, O nekim zanemarenim komponentama kod “japodskih urni”. – Ž. Tomičić, Brončana statueta Herkula iz okolice Goričana u Međimurju. – A. Rendić-Miočević, Dvije brončane statuete Jupitera iz Siska. – I. Šarić, Kamenolomi gdje su se u rimsko vrijeme izrađivali sarkofazi. – J. Makjanić, I. Orlić, V. Valković, Analiza legura metodom spektroskopije fluorescentnih X-zraka. – D. Balen-Letunić, Prethistorijske minijaturne posude. - B. Vikić-Belančić, V. Damevski, Apulske vaze Gnathia stila u Arheološkom muzeju u Zagrebu. – I. Mirnik, Skupni nalazi novca iz Hrvatske III. Skupni nalaz afričkog brončanog novca i aes rude iz Štikade. – Z. Gregl, Rimski medicinski instrumenti iz Hrvatske I. – Ž. Demo, Einige Beispiele für die Nachahmung antiker Münzen auf der Grundlage von munzfunden im Slawonisch-Syrmischen Raum. – K. Simoni, Skupni nalaz oruđa i oružja iz Nartskih Novaka. – KRONIKA.
  Cijena: 20 kn

 • VAMZ

  3. serija
  XIV (1981)
  Urednik: Branka Vikić-Belančić

  144 str., 36 tabli
  N. Petrić, Uvod u prethistoriju dubrovačkog područja. – D. Balen-Letunić, Grobovi kasnog brončanog i starijeg željeznog doba iz okolice Karlovca. – T. Težak-Gregl, Certosa fibule na centralnom japodskom području. – R. Makjanić, Reljefne šalice tipa “Sarius” iz Osora. – Z. Gregl, Urne s cilindričnim vratom šireg zagrebačkog područja. – M. Šegvić, Žrtvenik Libera i Libere u Topuskom. – A. Rendić-Miočević, Mramorna statua Dijane iz Siska. - B. Vikić-Belančić, M. Gorenc, Arheološko-urbanistička problematika Ludbrega. – I. Mirnik, Skupni nalazi novca iz Hrvatske. I – Skupni nalaz novca iz 12. stoljeća u Dalmaciji. Blago 14. stoljeća iz Švice. – KRONIKA – PRIKAZI.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  XII-XIII (1979-80)
  Urednik: Branka Vikić-Belančić

  250 str., 96 tabliK. Simoni, Dr. Zdenko Vinski - Bibliografija arheoloških radova od 1940. do 1980. M. Malez, Pećina Bezdanjača kod Vrhovina i njezina kvartarna fauna. - R. Drechsler-Bižić, Nekropola brončanog doba u pećini Bezdanjači kod Vrhovina. – A. Sliepčević, D. Srdoč, Određivanje starosti uzoraka drveta i sige iz špilje Bezdanjače. – K. Vinski-Gasparini, Ostava kasnog brončanog doba iz Punitovaca kod Đakova. – D. Rendić-Miočević, Neki ikonografski i onomastički aspekti Silvanove “panonsko-iliričke” kultne zajednice. – M. Šarić, Rimski grob u Topuskom. – B. Raunig, Dva kasnoantička groba iz okolice Đakova. – S. Ercegović-Pavlović, Kasnoantička tradicija u srednjovjekovnim nekropolama. – A. Rendić-Miočević, O jednoj glavi “Kurosa” iz Dubrovnika. - B. Vikić-Belančić, V. Damevski, Crnofiguralne vaze iz zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu. – KRONIKA.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  X-XI (1977-78)
  Urednik: Duje Rendić-Miočević

  281 str., 56 tabliS. Dimitrijević, Zur Frage der Genese und der Gliederung der Vučedoler Kultur in dem Zwischenstromlande Donau-Drau-Save. - D. Balen-Letunić, Prilog proučavanju Koszider-horizonta u jugoslavenskom Podunavlju. – I. Bojanovski, Novi spomenici Silvanove kultne zajednice s Glamočkog polja. – D. Rendić-Miočević, Encore le decret Athenien IG I2, 72. (Još o atenskom dekretu). – Z. Vinski, Novi ranokarolinški nalazi u Jugoslaviji. – K. Simoni, Dva priloga istraživanja germanskih nalaza seobe naroda u Jugoslaviji. – V. Liščić, Nalazi noričkih tetradrahmi u posjedu Arheološkog muzeja u Zagrebu. – KRONIKA – PRIKAZI.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  IX (1975)
  Urednik: Duje Rendić-Miočević

  183 str., 56 tabliR. Drechsler-Bižić, Istraživanja tumula ranog brončanog doba u Ličkom Osiku. – I. Šarić, Japodske urne u Lici. – D. Rendić-Miočević, Jedan novi legionarski spomenik iz Varaždinskih Toplica. - B. Vikić-Belančić, Antičke svjetiljke u Arheološkom muzeju u Zagrebu. – I. Mirnik, Skupni nalaz bizantskog brončanog novca 6. stoljeća iz Kaštel Starog. – KRONIKA – PRIKAZI.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  VIII (1974)
  Urednik: Duje Rendić-Miočević

  148 str., 63 tableK. Vinski-Gasparini, Fibule u obliku violinskog gudala u Jugoslaviji. – A. Rendić-Miočević, Tri brončane statuete Silvana s područja Delmata. – D. Rendić-Miočević, Novootkriveni Domicijanov natpis o fulfinskom vodovodu. – Z. Vinski, O kasnim bizantskim kopčama i pitanju njihova odnosa s avarskim ukrasnim tvorevinama. – V. Damevski, Crvenofiguralne vaze iz apulskih radionica u Arheološkom muzeju u Zagrebu III dio. – I. Mirnik, M. Ždralović, O skupnom nalazu zlatnog i srebrnog novca 15. i 16. st. kod Opatinca. – KRONIKA – PRIKAZI.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  VI-VII (1972-73)
  Urednik: Duje Rendić-Miočević

  267 str., 107 tabliR. Drechsler-Bižić, Nekropola prahistorijskih Japoda u Prozoru kod Otočca. – N. Majnarić-Pandžić, Kasnolatenski keltski grobovi iz Sotina. - B. Vikić-Belančić, Prilog istraživanju antičkog naseobinskog kompleksa u Varaždinskim Toplicama. – A. Faber, Građa za topografiju antičkog Siska. – I. Bojanovski, Novi Elagabalov miljokaz iz Bosanske Krajine. – Z. Vinski, O rovašenim fibulama Ostrogota i Tirinžana povodom rijetkog tirinškog nalaza u Saloni. – I. Šarić, Novi nalazi starohrvatskog oružja u Lici. – V. Damevski, Crvenofiguralne vaze iz apulskih radionica u Arheološkom muzeju u Zagrebu. - D. Rendić-Miočević, Ilirski vladarski novci u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  V (1971)
  Urednik: Duje Rendić-Miočević

  222 str., 92 table
  K. Vinski-Gasparini, Srednje i kasno brončano doba u zapadnoj Jugoslaviji. – M. Gorenc, Antičko kiparstvo jugoistočne Štajerske i rimska umjetnost Norika i Panonije. – Z. Vinski, Rani srednji vijek u Jugoslaviji od 400. do 800. godine. – V. Damevski, Crvenofiguralne vaze iz apulskih radionica u Arheološkom muzeju u Zagrebu. - B. Vikić-Belančić, Antičke svjetiljke u Arheološkom muzeju u Zagrebu. – V. Vejvoda, I. Mirnik, Istraživanja prethistorijskih tumula u Kaptolu kraj Slavonske Požege. – V. Gvozdanović, Sv. Dimitrije u Brodskom Drenovcu.
  Cijena: 20 kn

 • VAMZ

  3. serija
  IV (1970)
  Urednik: Duje Rendić-Miočević

  176 str., 57 tabliK. Vinski-Gasparini, Mač tipa Mörigen iz Draganića u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. – F. Stare, Upodobitev rojstva na pektoralu iz Ulake na Notranjskem. - D. Rendić-Miočević, Nekoliko novih ulomaka grčkog natpisa iz Lumbarde. - Z. Vinski, O postojanju radionica nakita starohrvatskog doba u Sisku. - R. Drechsler-Bižić, Cerovačka donja spilja. - R. Drechsler-Bižić, Zaštitna iskopavanja pećine Golubinjače kod Kosinja. – F.Š. Kršinić, Nalaz novih ulomaka grčkog natpisa iz Lumbarde na otoku Korčuli. - B. Vikić-Belančić, M. Gorenc, Završna istraživanja antičkog kupališnog kompleksa u Varaždinskim Toplicama. - B. Vikić-Belančić, Istraživanja u Vinkovcima 1966. godine.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  III (1968)
  Urednik: Duje Rendić-Miočević

  166 str., 37 tabli
  K. Vinski-Gasparini, Najstarija brončana vedra jugoslavenskog Podunavlja. - R. Drechsler-Bižić, Japodske kape i oglavlja. - I. Degmedžić, Sjeverno i istočno područje Ilira. – D. Rendić-Miočević, Novi Dolabelin “terminacijski” natpis iz okolice Jablanca. - B. Vikić-Belančić, Istraživanja u Jalžabetu kao prilog upoznavanju života u zaleđu dravskog limesa. - Z. Vinski, Krstoliki nakit epohe seobe naroda u Jugoslaviji.
  Cijena: 20 kn

 • VAMZ

  3. serija,
  II (1961)
  Urednik: Marcel Gorenc

  239 str., 96 tabliZ. Vinski, O oružju ranog brončanog doba u Jugoslaviji. - K. Vinski-Gasparini, Iskopavanje kneževskog tumulusa kod Martijanca u Podravini. - R. Drechsler-Bižić, Rezultati istraživanja japodske nekropole u Kompolju 1955-1956. godine. – V. Vejvoda, Japodske dvokrake igle. – S. Ercegović, Keltski ratnički grob s Gardoša u Zemunu. - I. Degmedžić, Amantini – prilog proučavanja ilirskih migracija. - B. Vikić-Belančić, M. Gorenc, Istraživanja antiknog kupališta u Varaždinskim Toplicama od 1956. do 1959. godine. - S. Ercegović, Istraživanje srednjovjekovne nekropole u Bošnjacima.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • VAMZ

  3. serija
  I (1958)
  Urednik: Marcel Gorenc

  161 str., 78 tabli
  Z. Vinski, Brončanodobne ostave Lovas i Vukovar. – R. Drechsler-Bižić, Naselje i grobovi preistorijskih Japoda u Vrepcu. – I. Degmedžić, De atheniensium in Adriatico thalassocratia opinata. (O naumu atenske talasokratije u Jadranu). – B. Vikić-Belančić, M. Gorenc, Arheološka istraživanja antiknog kupališta u Varaždinskim Toplicama od 1953. do 1955. godine. – K. Vinski-Gasparini, S. Ercegović, Ranosrednjovjekovno groblje u Brodskom Drenovcu.
  Cijena: 20 kn

  Dodaj u košaricu
 • Viestnik hrvatskoga arheološkoga društva

  Nova serija
  I (1895); II (1986-97); III (1898); IV (1899-1900); V (1901); VI (1902); VII (1903-04); VIII (1905); IX (1906-07); X (1908-09); XI (1910-11); XII (1912); XIII (1913-14); XIV (1915-19);XV(1928); XVI (1935);XVII (1936);XVIII-XXI (1937-40);XXI-XXIII(1941-42)
  Urednici: I-XIV Josip Brunšmid; XV-XXIII Viktor Hoffiller

 • Viestnik hrvatskoga arkeologičkoga družtva

  Stara serija
  I (1879); II (1880); III (1881); IV (1882); V (1883); VI (1884); VII (1885); VIII (1886); IX (1887); X (1888); XI (1889); XII (1890); XIII (1891); XIV (1892)
  Urednik: Šime Ljubić

 • Viestnik narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu

  Nulta serija
  I (1870); II (1876)
  Urednik: Šime Ljubić