Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu

ISSN 0350-7165

Uredništvo

J. Balen (Arheološki muzej u Zagrebu)
T. Bilić (Arheološki muzej u Zagrebu)
I. Drnić (Arheološki muzej u Zagrebu)
I. Mirnik (Arheološki muzej u Zagrebu, u mirovini)
M. Nađ (Arheološki muzej u Zagrebu)
I. Radman-Livaja (Arheološki muzej u Zagrebu)
F. Sirovica (Arheološki muzej u Zagrebu)
J. Chapman (Durham University)
P. Kos (Narodni muzej Ljubljana)
P. Miracle (University of Cambridge)

Uređivačka politika
Vjesniku Arheološkog muzeja u Zagrebu je arheološki godišnjak s vanjskim istorazinskim vrednovanjem.
U njemu se objavljuju znanstveni, stručni i pregledni radovi iz pretpovijesne, antičke i srednjovjekovne arheologije, povijesti i numizmatike te drugih srodnih znanstvenih disciplina koji prethodno nisu bili objavljeni u nekom drugom mediju. Rukopisi se predaju na dva jezika, od kojih je jedan hrvatski, a drugi po izboru (engleski, francuski, njemački i talijanski) ili na jednom od navedenih jezika (engleski, francuski, njemački i talijanski) uz sažetak na hrvatskom. Rukopisi se šalju na na e-mail adresu vjesnik@amz.hr.
Ako uredništvo smatra da se rukopis tematikom ne uklapa u profil časopisa ili da ima nedostatke koji se ne mogu ispraviti, može ga, prije pokretanja postupka istorazinskog vrednovanja, odbiti uz prikladno obrazloženje. Rukopisi se primaju tijekom cijele kalendarske godine. Rukopisi se ne honoriraju, a autor dobiva jedan besplatni primjerak časopisa i članak u digitalnom obliku. Nakon tiskanja časopis se može naći u PDF formatu na besplatnom znanstvenom web portalu HRČAK. Autor teksta predajom svojeg rukopisa pristaje na objavljivanje svojeg rada na portalu HRČAK i na portalu Arheološkog muzeja u Zagrebu, bez naknade.

Istorazinsko vrednovanje
Uredništvo, na temelju uvida u dospjeli rukopis, odlučuje o daljnjem postupku. Rukopis koji se uklapa u profil časopisa i svojim sadržajem ispunjava kriterije upućuju se u proces istorazinskog vrednovanja vanjskim recenzentima. Rukopis kojem nedostaju prilozi vraća se autorima na doradu. Odbijeni rukopis (tj. onaj koji ne zadovoljava kriterije) vraća se autorima uz prikladno obrazloženje. Odgovornost je autora da, nakon što rukopis prođe postupak istorazinskog vrednovanja, prilagodi članak prema parametrima Vjesnika. Svaki rukopis šalje se kao anonimni tekst dvojici vanjskih recenzenata, a u slučaju suprostavljenih mišljenja rukopis se ocjenjuje dodatnim recenzentskim mišljenjima. Recenzenti iznose svoje mišljenje i sugestije, ocjenjuju prihvatljivost za objavu i daju prijedlog kategorizacije rada.

Upute autorima (pdf, 604KB)

Izjava autora rukopisa o autorstvu i autorskim pravima (pdf, 194KB)

Recenzentski obrazac (pdf, 199KB)

Copyright and Permissions Statement (pdf, 109KB)

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement (pdf, 225KB)

Statement on Content Licensing (pdf, 118KB)

Statement on Digital Archiving Policy (pdf, 109KB)

Sve sveske Vjesnika Arheološkog muzeja u Zagrebu možete čitati ovdje bez naknade.

VAMZ možete kupiti ovdje