Postavljenje kopije rimskodobne nadgrobne stele iz 2. st. posvećene EGNATULEJU FLORENTINU