Predavanje - Hvar u doba Lumbardske psefizme

Lumbarajska Psefizma Plakat 09 Hvar U Doba LP Web

Otok Hvar nalazi se između otoka Visa i Korčule. Na njemu se nalazi grčka naseobina Pharos koju su utemeljili stanovnici egejskog otoka Parosa 385/4 pr. n. e., oko stotinu godina prije Lumbardske psefizme.
U predavanju će biti riječi o tome kako je otok Hvar funkcionirao u doba prije, za vrijeme i nakon isejske naseobine u lumbardi.
Predavač:
Dr. sc. Branko Kirigin je muzejski i znanstveni savjetnik u mirovini, porijeklom iz grada Hvara. Svoj radni vijek proveo je u Arheološkom muzeju u Splitu, gdje je radio kao voditelj Grčko-helenističke zbirke. Istraživanja je vršio na srednjodalmatinskim otocima.