Predavanje - Podmorski vremeplov - Brodolom kod Gnalića - ogledalo renesansnog svijeta

13 Plakat Predavanje ADRIAS 11092019 AMZ Web

Predavač: 

Katarina Batur diplomirala je 2015. godine na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Od listopada 2016. zaposlena je kao asistent na istom odjelu, na projektu Razvoj karijere mladih istraživača – Izobrazba novih doktora znanosti, koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Na doktorskom studiju Arheologija istočnog Jadrana na Sveučilištu u Zadru za temu doktorskog rada odabrala je analizu i interpretaciju sirovina za proizvodnju boja s nalazišta kasnorenesansnog brodoloma kod otočića Gnalića, koju provodi u suradnji sa stručnjacima i institucijama iz Kanade, Nizozemske i Francuske. Kao član projektnog tima projekta AdriaS, aktivno sudjeluje u brojnim istraživanjima u hrvatskom podmorju, zaštiti i očuvanju pomorske baštine te promidžbi projektnih rezultata stručnoj i široj javnosti.