Predavanje - Hvali more drž' se kraja: Rekonstrukcija antičkog brodoloma kao inženjerski problem

  04 Plakat Predavanje ADRIAS 05032019 AMZ Web

Predavanje HVALI MORE, DRŽ' SE KRAJA – REKONSTRUKCIJA ANTIČKOG BRODOLOMA KAO INŽENJERSKI PROBLEM u sklopu ciklusa događanja Arheologija jadranske plovidbe i brodogradnje.

Uz svu pomoć meteorologije te komunikacijskih radarskih i GPS sustava plovidba morem i danas je opasan pothvat. U antičko doba opasnosti su bile još veće, a brodski udesi češći. O tome svjedoče brojni nalazi u jadranskom i mediteranskom podmorju, koji u sebi sadrže vrijedne podatke o drevnim pomorcima i njihovim djelatnostima.

Informacije s terena koje prikupljaju arheolozi mogu se u današnje vrijeme interpretirati pomoću raznih alata. Inženjerski alati, točnije računalni programi za složene simulacije, omogućuju analizu fizikalnih pojava kao što su ponašanje broda na valovima, pomicanje tereta tijekom plovidbe ili potonuća broda i drugo. Postavljanjem početnih uvjeta kao što su snaga vjetra, visina valova, količina tereta u brodu i drugo, moguće je pratiti ponašanje broda i ishod koji proizlazi iz djelovanja raznih sila. Ponekad će rezultat biti teško ali uspješno odolijevanje prirodnim silama prirode, a ponekad prevrnuće i potonuće.

Kroz analizu ponašanja realističnog računalnog modela možemo pratiti i razumjeti ponašanje stvarnoga broda, a zatim, u slučaju brodoloma, saznati koji je očekivani rezultat, odnosno kako bi izgledala situacija na morskom dnu kao posljedica prethodnih zbivanja. Usporedbom sa stvarnošću, odnosno situacijom na arheološkom nalazištu, moguće je putem takve analize potvrditi ili opovrgnuti početnu pretpostavku.

predavač: izv. prof. dr. sc. Smiljko Rudan, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu