Skulptura Branimirovog doba

Predavanje u sklopu izložbenog projekta Branimirova godina

Dr. sc. Ante Jurčević, viši kustos u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu održat će predavanje o skulpturi Branimirovog doba. Skulptura tog vremena izrađuju majstori u klesarskim radionicama u kojima se izrađuje crkveni namještaj.

Razdoblje vladavine kneza Branimira, od 879. do 892. godine, za razliku od vladavine većine hrvatskih srednjovjekovnih vladara, poznato nam je preko povijesnih izvora kao što su Venetske kronike, pisama papa Ivana VIII. i Stjepana V. te Čedadskog evanđelistara, ali i preko arheoloških nalaza. Upravo zahvaljujući jednom nalazu - gredi oltarne pregrade pronađene u Gornjem Muću 1871. godine na kojoj se spominje knez Branimir i godina 888. - pokrenuta je inicijativa za istraživanjem srednjovjekovnih lokaliteta kako bi se pronašli slični nalazi i dodatno potvrdila autentičnost srednjovjekovne hrvatske države koja se u to vrijeme dovodila u pitanje.

Nakon grede u Muću pronađeno je još pet ulomaka crkvenog namještaja s imenom kneza Branimira i to u Ninu, Šopotu kraj Benkovca, Ždrapnju kraj Skradina, Otresu kraj Bribira i Lepurima. Likovno – morfološkom analizom ornamenata koji su se nalazili uz natpise izdvojene su dvije klesarske radionice koje su izrađivale crkveni namještaj, a to su tzv. Dvorska i Benediktinska klesarska radionica. Njihovo djelovanje utvrđeno je na pedesetak lokaliteta; od Smiljana u Lici na zapadu do Potočana kod Livna na istoku te od Splita na jugu do Drvara na sjeveru.

U izlaganju o klesarskim radionicama iz vremena kneza Branimira bit će riječ i o sarkofagu odnosno mauzoleju u kojem je Branimir (navodno) sahranjen.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor