Marko Marulić – Protiv današnjeg doba

Koncert u okviru programa Glazbeni salon AMZ-a

19. listopada 2018. u 20 sati

Arheološki muzej u Zagrebu, Velika dvorana, 1. kat

Marko Marulić – Protiv današnjeg doba

Lutnjist Igor Paro i glumac Zoran Kelava svojim zajedničkim glazbeno-scenskim programom pod naslovom Marko Marulić – Protiv današnjeg doba putem hrvatskog renesansnog pjesništva i glazbe predstavljaju manje poznate aspekte začetnika i barda hrvatske književnosti Marka Marulića izvedbom njegovih podrugljivih i satiričnih stihova iz tzv. Glasgowskog rukopisa.

Izvedbu nadopunjuju i recitacije stihova Sabe Bobaljevića Glušca i Petra Hektorovića – na taj način predstavljen je klasični dalmatinski „trokut“ hrvatskog renesansnog pjesništva s najznačajnijim predstavnicima iz Splita, Dubrovnika i Hvara.

Sve skladbe izvode se na povijesnim renesansnim glazbalima lutnji i citernu. Renesansnu lutnju sa šest para žica, kakva je bila u upotrebi u vrijeme kad je Marulić živio, u drugoj polovici 15. i početkom 16. stoljeća, izradio je u 1994. godine u Londonu poznati engleski graditelj Stephen Barber prema originalnom povijesnom modelu Hansa Gerlea. Današnji graditelji nastoje kopije povijesnih glazbala izrađivati izvornim materijalima i tehnologijom kakvi su bili u upotrebi u 16. stoljeću.

Pored lutnje, koja je bila omiljeno glazbalo renesansnih humanista, jedan od najpopularnijih instrumenata u 16. stoljeću bio je citern. Zbog malog broja žica – samo četiri para – i zbog zvonkog i prodornog tona, citern se često upotrebljavao u instrumentalnim ansamblima. Citern koji se koristi u programu, izradio je 1990. godine u Zagrebu, legendarni graditelj lutnji i lutnjist Alojzije Seder. Žice su od željeza i bakra, a svira se trzalicom izrađenom od roga divokoze.

Prilikom izvedbe upotrebom udaraljki kao što su bubanj, drombulja i lončani bas želi se istaknuti satirični i groteskni karakter pojedinih pjesama.

Program koncerta:

Izvode: Igor Paro, renesansna lutnja, citern; Zoran Kelava, besjednik, udaraljke

Izbor stihova: Igor Paro & Zoran Kelava

Izbor glazbe i aranžmani: Igor Paro

Tekst - izbor iz djela: Marko Marulić (1450. – 1524.), Glasgowski stihovi, preveo s latinskog Darko Novaković, Matica Hrvatska, 1999.

Mavro Vetranović (1483. – 1576): Remeta (izbor), Pisanca u pomoć poetam (izbor), Pet stoljeća hrvatske književnosti, Knjiga 5, Matica Hrvatska, 1968.

Petar Hektorović (1487. – 1572.): Ribanje i ribarsko prigovaranje (izbor), faksimilno izdanje, Izdavački zavod JAZU, 1953., Stari Grad Faros, 1997.

Sabo Bobaljević Glušac (1529. – 1585.): Pjesme talijanke (izbor), prepjev s talijanskog Frano Ćale, SNL, 1988.

Glazba: Joan Ambrosio Dalza, Franciscus Bossinensis, Marchetto Cara, Bartolomeo Tromboncino, Serafino dall’Aquila, Marco dall’Aquila, Josquin des Préz, Vincenzo Capirola, Hans Newsidler, Antonio Casteliono, Petar Hektorović, Filippo Azzaiolo, Cipriano de Rore, Jean Paul Paladin, Giorgio Mainerio, Emanuel Adriansen, Anthony Holborne, Ali Ufki Bey.

Realizaciju Glazbenog salona AMZ-a financijski su pomogli Grad Zagreb i Turistička zajednica grada Zagreba.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor