Dvije pretpovijesne riznice Portugala - arheološka nalazišta Côa i Lagar Velho

Izložbeni projekt Dvije pretpovijesne riznice Portugala prezentira dva važna svjetska nalazišta, ukop četverogodišnjeg djeteta u pripećku Lagar Velho, u blizini grada Leirie te gornjopaleolitičku umjetnost doline rijeke Côe.

Otvorenje izložbe održat će se u Gradskom muzeju Virovitica 5. ožujka 2020. godine.

Izložba ostaje otvorena do 1. travnja 2020. godine.

Prošlo je dvadesetak godina otkada je u blizini grada Leirie otkriven kostur četverogodišnjeg dječaka kojeg su pažljivo sahranili njegovi bližnji prije 29 000 godina. Detaljnom analizom kostura otkriveno je da pokazuje anatomske karakteristike modernih ljudi, ali i neandertalaca. Vijest je ubrzo odjeknula u javnosti, a sam Dječak postao je nacionalni simbol.

Dolina rijeke Côe jedno je od najznačajnijih nalazišta gornjopaleolitičke umjetnosti. Duž toka rijeke, na stijenama obronaka koje je okružuju nalazi se više od tisuću urezanih prikaza životinja, ljudi i apstraktnih simbola. Cijelo područje već se dvadeset godina nalazi na UNESCO-voj listi Svjetske baštine.

Suorganizatori - institucije: Gradski muzej Virovitica, Leiria Museum and Municipality (Portugal), Archaeosciences Laboratory from Directorate General for Cultural Heritage (LARC|DGPC; (Portugal), Fundação Côa Parque (Portugal)

Suradnici: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Impresum

Autori izložbe: Ana Cristina Araújo and Ana Maria Costa (Archaeosciences Laboratory LARC|DGPC); Vânia Carvalho (Leiria Museum), Bruno Navarro, Thierry Aubry, Dalila Correia (Fundação Côa Parque)

Kustos izložbe:  Nina Gostinski (AMZ)

Koordinator: Sanja Baškarad, Mihaela Kulej (GMVT)

Oblikovanje i grafička priprema izložbenih panoa: Nedjeljko Špoljar (Sensus Design Factory)

Oblikovanje i priprema plakata izložbe: Srećko Škrinjarić (AMZ), Ivan Borbaš (GMVT)

Tehnička realizacija postava: Ivan Fakleš (AMZ), Martko Kolesarić, Miroslav Barunac, Daniel Čalić (GMVT)

Marketing i odnosi s javnošću: Ivan Borbaš (GMVT), Davorka Maračić (AMZ), 

Foto:
Potpuno iskopan Dječak iz Lapeda (27. prosinca 1998.) s vidljivim tragovima crvene boje na kostima.
© João Zilhão

 

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor