Avari i Slaveni

Međunarodna izložba Avari i Slaveni gostuje u Muzeju grada Koprivnice - Galerija Koprivnica
od 28. veljače do 19. travnja 2020.

Otvorenje izložbe je u petak, 28. veljače u 19 sati u Galeriji Koprivnica, Zrinski trg 9, Koprivnica.

Međunarodni izložbeni projekt Avari i Slaveni predstavljen je kroz dvije izložbe: hrvatsku izložbu Avari i Slaveni južno od Drave i slovačku izložbu Avari i Slaveni sjeverno od Dunava. Izložbeni projekt prati i ciklus događanja koji uključuje predavanja i radionice namijenjene svim dobnim skupinama.

Izložbe predstavljaju dvije populacije iz razdoblja koje se proteže od sredine 6. do sredine 9. stoljeća. U izložbenom postavu predstavljena je arheološka građa koja potječe iz fundusa hrvatskih muzeja i privatnih zbirki, uključujući predmete koji su pronađeni prilikom nedavnih arheoloških istraživanja i predmete iz fundusa pojedinih slovačkih muzeja i institucija.
Navedeno je razdoblje predstavljeno kroz posebno odabrane primjerke nakita, ratničke opreme, poljoprivrednog alata, keramičkih posuda i koštanih predmeta. Uz navedene predmete prikazane su i ilustracije pripadnika avarskog i slavenskog društva koje, uz prikazanu materijalnu ostavštinu, pokazuju značaj hrvatske i slovačke arheološke baštine unutar europskog kulturnog kruga.

Organizatori: Muzej grada Koprivnice, Arheološki muzej u Zagrebu, Gradski muzej Vinkovci

Autori izložbe Avari i Slaveni južno od Drave: Anita Dugonjić (Arheološki muzej u Zagrebu), Anita Rapan Papeša (Gradski muzej Vinkovci)

Autori izložbe Avari i Slaveni sjeverno od Dunava: András Csuthy (Podunajské múzeum v Komárne), Marek Both (Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine), Mário Žáčik (Tribečské múzeum v Topoľčanoch)

Koordinatorica izložbe: Martina Korić (Arheološki muzej u Zagrebu)

Grafičko oblikovanje izložbe: Ana Mrazek Lugarov (atelier ANII)

Grafičko oblikovanje plakata, pozivnica, deplijana: Saša Bogadi (Bogadigrafika d.o.o)
Postav izložbe: Martina Korić (Arheološki muzej u Zagrebu), Ivan Valent (Muzej grada Koprivnice)

Predmete na izložbu odabrali su i ustupili:

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied (Zbigniew Robak)

Arheološki muzej Osijek (Zvonko Bojčić, Tomislav Hršak, Pia Šmalcelj Novaković)

Arheološki muzej u Zagrebu (Anita Dugonjić)

Arheološka zbirka obitelji Zvijerac (Ivan Zvijerac, Ivan Valent)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Arheološki zavod Filozofskog fakulteta (Krešimir Filipec)

Gradski muzej Sisak (Rosana Škrgulja)

Gradski muzej Varaždin (Lovorka Štimac-Dedić)

Gradski muzej Vinkovci (Anita Rapan Papeša)

Institut za arheologiju (Tajana Sekelj Ivančan, Siniša Krznar)

Foto:
Okov u obliku glave vepra
© Podunajské múzeum v Komárne, 
Szabó Ladislav

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor