PREDAVANJE

Predavanje
A što sada? Psefizma, arheologija Lumbarde
i kulturni turizam

25. rujna 2019. u 19 sati
Arheološki muzej u Zagrebu
ulaz besplatan

Dobro, što li je ta psefizma o kojoj svi govore? Reći ćemo, sve da im je bilo dano na pustu volju da sami samcijati izmaštaju spomenik kojim će svijetu kazivati o slavi svoje baštine, teško da bi se Lumbarjani domislili baš ovakvome čudu. Pravni dokument, epigrafski spomenik, rodni list, arheološki nalaz, sve je to lumbarajska psefizma. K tome, ona je i moćan simbol koji će vas učas prenijeti u duboku prošlost, ne biste li i sami poput Pila i Daza možda dočekali na lokalnom žalu one davne isejske nevoljnike. A ako je drugačije položite, ili pogledate iz drugoga ugla, njome ćete zasigurno sazdati most do nekih novih Grka, ovih, naših, suvremenih.
Pojam arheološkog turizma zaposjeo je samo sjecište dvaju različitih putovanja: onoga kroz prostor te onoga kroz vrijeme. A simbol koji stoji na tom sjecištu, pogledajte samo malo bolje, i to je lumbarajska psefizma.
Predavač
Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, bavi se brončanim dobom te pretpovijesnim razdobljem općenito. Posebno polje njegovog interesa usmjereno je na odnos arheologije i turizma, kao i na pitanja upravljanja kulturnom i arheološkom baštinom.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor