Arheološki susreti

Arheološki susreti

Arheološki susreti 2015/2016

Program Arheoloških susreta u osnovnim i srednjim školama nastavlja se i treću godinu zaredom.

U prve dvije godine posjetili smo 17 škola diljem Hrvatske (OŠ Milke Trnine u Križu, OŠ Antun Klasinc u Lasinji, OŠ Koprivnički Ivanec u Kunovcu, OŠ Čazma, OŠ Antuna Mihanovića u Klanjcu, OŠ Ivanke Trohar u Fužinama,  OŠ Ivan Kukuljević Sakcinski u Ivancu, Katoličku gimnaziju u Požegi , OŠ Suhopolje u Suhopolju, OŠ Vladimir Nazor u Pločama, OŠ Vladimira Nazora u Vrsaru, OŠ Filip Lukas u Kaštel Starom, OŠ Antuna Mihanovića- područnica Drinovci, OŠ Luka Botić u Viškovcima, X. gimnaziju Ivan Supek u Zagrebu, SŠ Ivana Trnskog u Hrvatskoj Kostajnici i SŠ Plitvička jezera u Korenici).

Tekuće školske godine u Program je aktivno uključeno još još 13 škola (Gimnazija A.G.Matoša u Đakovu , OŠ Darda, OŠ Dr. Franjo Tuđman Beli Manastir, Druga srednja škola Beli Manastir, OŠ Starigrad, OŠ Popovac, SŠ Bartola Kašića u Grubišnom Polju te svih 6 škola na otoku Hvaru; OŠ Ante Anđelinović u Sućurju, OŠ Hvar, OŠ Jelsa, OŠ Petar Hektorović u Starom Gradu, SŠ Hvar i SŠ Hvar- područnica Jelsa) sve sa željom daljnjeg nastavka suradnje i uvrštenja u kurikulum za šk. god. 2016/2017.

Pozitivni odjeci Programa među učenicima i nastavnicima, lokalnom zajednicom te upravljačkim strukturama na lokalnoj i regionalnoj razini doprinjeli su uvrštenju Arheoloških susreta u kurikule 8 škola koje su prepoznale kvalitetu i potencijale Programa, a vjerujemo kako će se naredne šk. god. taj broj udvostručiti. Posebno raduje činjenica da je u porastu broj škola koje se samoinicijativno priključuju programu (Gimnazija A.G.Matoša, OŠ Darda, OŠ Starigrad, SŠ Bartola Kašića).

Ukupan broj od 30 škola koje smo posjetili u trogodišnjem razdoblju, ohrabrujuć je i poticajan, s tendencijom rasta , a želja je Arheološkog muzeja u Zagrebu da kroz Arheološke susrete ostvaruje svoje muzejsko poslanje i nadolazećim generacijama učenika približi arheologiju, kulturnu baštinu i društvenu ulogu Muzeja. 

 

Brošura - arheološki susreti

IMG 4129 

IMG 4141

IMG 4252

IMG 4259

IMG 4370